گالری تصاویر عمرانی


 
 مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


مسجد حضرت ولی عصر(عج) مجتمع دانشگاهیساختمان آزمایشگاه
 ساختمان اداریساختمان سلف سرویس


دانشکده علوم پزشکی


دانشکده علوم انسانی


دانشکده فنی مهندسی