اداره طراحی و اجرا

اسماعیل خلیلی  مدیر اداره طراحی و اجرا
تلفن 34445132(011)

حسن کریمی کارشناس سازه
نصرت آبادیان کارشناس عمران


شرح وظایف

- نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی محوطه ها و نقشه کشی و برآورد هزینه های مربوطه
- رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی و موقت پروژه های ساختمانی دانشگاه
- تعیین بودجه عمرانی واحد و استان
- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات واحدهای استان
- نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی از طرف پیمانکاران
- انجام کلیه امور مورد نیاز پروژه ها و ثبت و نگهداری کلیه مدارک فنی به منظور تسهیل مراجعات بعدی
- ارزیابی املاک و مستغلات واحدهای استان به منظور اجاره
- بازدید از ساختمان که احتیاج به تعمیر دارند و ارائه نظرات کارشناسی در مورد بازسازی و مرمت آنها
- آماده سازی اسناد مناقصه مربوط به پروژه ها و همچنین تعمیر و نگهداری
- پیگیری کلیه امورات مربوط به تعمیرات و احداث بنا
- برقراری ارتباط با موسسات فنی  و ساختمانی و افراد صاحب نظر در موارد لزوم