سامانه مدیریت امور پایان‌نامه‌ها

*******  نحوه ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی های نیمسال اول مهر سال 95 به بعد مطابق جدول (مشاهده جدول) انجام می گیرد

دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت پروپزال و مشاهده آخرین وضعیت آن از طریق ورود به سامانه مدیریت امور پایان نامه ها اقدام نمایند. همچنین آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را دارند گزینه برای دفاع آماده ام انتخاب شود تا مراحل بعدی دفاع از پایان نامه اجرا شود.

در ضمن دانشجویان توجه نمایند فرم های پایان نامه بهمراه کدرهگیری بعد ازاینکه توسط مدیرگروه در سامانه مدیریت امور پایان نامه ها موفق به اخذ تاریخ دفاع شدند، قابل روئت و چاپ می باشد.
 

اساتید گرامی نیز می توانند جهت بررسی و تائید پروپزال های دانشجویان، وارد سامانه مدیریت امور پایان نامه ها شوند.