نمره مقالات پایان نامه

نمره مقالات پایان نامه

 

( ساختمان اداری- طبقه پنجم-دفتر پژوهش- تلفکس:01133175112)

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند رعایت نکات ذیل جهت اخذ نمره مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی میباشد.

همچنین به اطلاع می‌رساند نمره مقاله مستخرج از پایان‌نامه بعد از بررسی کارشناسان پژوهش جهت اصالت‌سنجی مقالات، حداکثر 10 روز پس از تحویل مقاله به حوزه پژوهش قابل ارائه خواهد بود.

 (دانشجویان دکتری به گروه مربوطه مراجعه فرمایند)

 

1- آدرس دانشگاهی باید بصورت ذیل در مقالات درج گردد:

مقالات فارسی:

گروه (نام گروه)، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

مقالات انگلیسی:

Department of (نام گروه) , Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

 

 

2- فقط یک آدرس دانشگاهی در مقالات درج گردد و از اضافه نمودن آدرسهای دیگر(محل کار و ...) خودداری گردد.

 

 

3- مجلاتی که بعنوان ISI معرفی میگردند باید در زمان تحویل مقاله دارای درجه ISI باشند (ISI بودن در همان زمان بررسی میگردد)

 

 

4- مجلات نامعتبر وزارت علوم(دانلود)، دانشگاه آزاد اسلامی(دانلود)، وزارت بهداشت (دانلود مجلات جعلی(دانلود1 و دانلود2 و دانلود 3) و سایر دانشگاهها (دانلود)مشمول دریافت نمره نمی­ باشند.

5- ضریب تاثیر(IF) مجلات ISI(WoS) درصورت وجود در فرم درج گردد. ضریب تاثیر مجلات در فایلJCR-2016 (دانلود) موجود میباشد.

 

6- چاپ مقاله در مجلات كم اعتبار شامل نمره و تشويقي نمي شود تمامي مجلات كم اعتباردر این سایت ذكر نگرديده است . مسئوليت چاپ مقاله در اين نوع مجلات بر عهده دانشجو و استاد راهنما مي باشد.

 

 

7- عنوان و موضوع مقاله باید با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد. لذا به مجلات با عناوین کلی یا غیر مرتبط تشویقی و نمره تعلق نمی گیرد.

 

 

8- بنا به بخشنامه، مجلات علمي غير ISI معتبر مجلاتي هستند كه توسط يك يا چند پايگاه مانند Cabi, Scopus, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier , Wiley نمايه و يا چاپ مي شوند. بر این اساس مجلات خارجي معمولي و مجلات كم اعتبار شامل تشويقي و امتياز نمي شوند ( هر چند اين مجلات ممكن است در لسيت انتظار (Pending) تامسون نيز نمایه شوند). لذا مجله را كاملا بررسي و سپس برای چاپ مقاله اقدام نماييد.

9- مقالاتی که در شماره های ویژه (Special ISSUE) چاپ می شوند اکثراً دارای اعتبار پائینی هستند. لذا پیشنهاد می شود دانشجویان از چاپ مقالات در اینگونه شماره ها پرهیز کنند.

 

 

10- مستخرج از پایان نامه بودن مقالات قبل از ارائه مقاله به این حوزه حتماً باید به تائید استاد راهنما برسد.

 

11- در مقالات مستخرج از پایان نامه نام دانشجو بعنوان نفر اول و نام استاد راهنما بعنوان نفر دوم و نام استاد مشاور(درصورت وجود) بعنوان نفر سوم درج گردد و حتماً نام استاد راهنما باید بعنوان نویسنده مسئول معرفی گردد.

 

 

12- مقالات در همایشها و کنفرانسها تنها در صورت چاپ در کتابچه آن همایش مورد تائید قرار خواهد گرفت." گواهی پذیرش مقاله" به تنهایی قابل قبول نخواهد بود.

 

13- به همایش هایی که به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار می شوند نمره ای تعلق نمی گیرد.

 

 

14- کنفرانس هایی که در خارج از ایران توسط مؤسسات یا شرکت های ایرانی برگزار می شوند از نظر این حوزه دارای اعتبار پائینی بوده و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد.کنفرانس‌های نامعتبر شاخص را از اینجا دانلود نمایید.

 

15- از درج نامهای اضافی غیر از نام دانشجو و نام استاد راهنما و مشاور اکیداً خودداری گردد. 

 

16- دانشجو پس از جلسه دفاع شش ماه فرصت دارد مقاله را با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید و درصورت درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و تائید نهایی معاونت پژوهش و فناوری تا شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

17- برای دریافت نمره از مجلات معتبر که هزینه دریافت می کنند می بایست مستندات لازم مربوط به پرداخت هزینه به دلار، یورو یا ...،  به نام دانشجو و تائیدیه مجله مبنی بر دریافت هزینه مربوطه (Confirmation) به پذیرش رسمی مقاله ضمیمه شود.

 

18- نمره مقالات بصورت ذیل می­باشد:

 

                                                                          1) ISI Listed------------------------> حداکثر 1 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI (با ارائه نمایه مربوطه)  2) (ISI (IF باضریب تاثیر تا 1------------> حداکثر 1/5 نمره

                                                                    3) (ISI (IF باضریب تاثیر بیشتراز 1----------> حداکثر 2 نمره

 

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی وزارتین ------------------------------------>حداکثر 1/5 نمره

 

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی -------------------------->حداکثر 1 نمره

 

پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC(انتشار یافته در ایران) ------> حداکثر0/75 نمره

 

پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی ترویجی --------------------------------------->حداکثر0/25 نمره

 

پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC(انتشار یافته در ایران)-حداکثر ---------> 0/25 نمره

 

چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر بین المللی خارج از کشور ---------------------------------->حداکثر0/75 نمره

 

چاپ مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی داخل کشور ------------------------------->حداکثر0/25 نمره

 

 

19- موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن 2 نمره است.

 

 

20- بخشنامه مربوطه در اینجا (بخشنامه 1 و بخشنامه 2)  و اطلاعیه مربوطه در اینجا قرار داده شده است. لطفاً مطالعه بفرمائید.

 

 

21- اساتید محترم و دانشجویان گرامی می­توانند درصورت رعایت قوانین و مقررات و درصورت چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه در مجلات نسبت به ارائه درخواست در رابطه با دریافت جایزه (قسمت پرداخت جایزه مقالات) اقدام نمایند.

22-مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­هایی جهت اخذ نمره معتبر بوده که برگزارکننده آن دانشگاه و یا انجمن­های علمی معتبر باشد. مکان برگزاری همایش بیانگر اعتبار آن همایش نیست؛ بلکه متولی برگزاری آن باید دانشگاه و یا انجمن علمی معتبر باشد.

موارد مذکور هیچ ارتباطی به زمان پذیرش و یا زمان چاپ مقاله ندارد. پذیرش و یا چاپ مقاله مربوط به هر زمانی باشد در صورت عدم اصالت گواهی پذیرش و یا اعتبار مجله و همایش، نمره ­ای تعلق نمی­ گیرد.