رشته هاي بدون آزمون

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ردیف مقطع رشته
1 کارشناسی پیوسته تاریخ
2 کارشناسی پیوسته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
3 کارشناسی پیوسته حسابداری
4 کارشناسی پیوسته روان شناسی
5 کارشناسی پیوسته ریاضیات و کاربردها
6 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
7 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
8 کارشناسی پیوسته زمین شناسی
9 کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی
10 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی
11 کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث
12 کارشناسی پیوسته علوم قضایی
13 کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر
14 کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی
15 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی
16 کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی
17 کارشناسی پیوسته فیزیک
18 کارشناسی پیوسته فیزیک مهندسی 
19 کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی
20 کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی
21 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
22 کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه
23 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی
24 کارشناسی پیوسته مدیریت فرهنگی و هنری
25 کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک
26 کارشناسی پیوسته مدیریت مالی
27 کارشناسی پیوسته مشاوره
28 کارشناسی پیوسته مطالعات خانواده
29 کارشناسی پیوسته معماری داخلی
30 کارشناسی پیوسته مهندسی برق
31 کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی
32 کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی
33 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
34 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
35 کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز
36 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
37 کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
38 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
39 کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالوژی
40 کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری
41 کارشناسی پیوسته مهندسی هسته ای
42 کارشناسی پیوسته مهندسی هوا و فضا
رشته های کارشناسی ناپیوسته 
1 کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصويري
2 کارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی
3 کارشناسی ناپیوسته آموزش راهنمایی و مشاوره
4 کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی
5 کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
6 کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی
7 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی
8 کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
9 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 کارشناسی ناپیوسته حسابداری
11 کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر
12 کارشناسی ناپیوسته کارشناسی حرفه ای گرافیگ - تصویر سازی
13 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی
14 کارشناسی ناپیوسته معماری 
15 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
16 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
17 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
18 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی
19 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی
20 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو
21 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر