يادمان

 


پیامبر اعظم صل الله علیه و آله :
وجود یک عالم برای ابلیس سخت تر از هزار عابد است زیرا عابد در فکر خود است و عالم در اندیشه دیگران .
 
 حضرت امام محمد باقر علیه السلام :
دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
 
به ياد اساتيد ارجمندي كه به رحمت ايزدي پيوستند روحشان شاد :
 
نام و نام خانوادگي
گروه آموزشي
تاريخ فوت
مرحوم جناب آقاي ايرج             فرهمند
زبان انگليسي
 
مرحوم جناب دكتر منوچهر        حواهري
علوم تربيتي
۱۳۸۱/۰۳/۰۸
مرحوم جناب دكتر رضا             علي پور
علوم قرآني
۱۳۸۴/۱۰/۱۹
مرحوم سركار خانم ميترا       بهار
علوم تربيتي
۱۳۸۹/۱۰/۰۲
 
براي شادي روحشان صلوات