رييس اداره هيات علمي

 

 

 

 

رييس اداره هيات علمي : مهندس سیداحمد   قربانی

تحصيلات : فوق ليسانس علوم سیاسی

شماره تماس : 34445221

پست الكترونيكي : 

 

شرح وظايف:


اداره كارگزينى هيات علمى يكى از اداراتى است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى بشرح ذيل عهده دار و وظايفى مى باشد كه اهم آنها عبارت از :

ارسال فرم قرار دادهای حق ا لتدریس به گروه های آموزشی , دریافت قراردادهای از مدیران محترم گروه ها, ثبت قرار دادها در سیستم , اعمال غیبت اساتید, نظارت بر رعایت سقف واحدهای اخذ شده,موظفی اعضاء هیات علمی و در نهایت تهیه وتنظیم لیست پرداختی و ارائه ان به حوزه اداری و مالی.

انجام کارهای لازم در خصوص جذب بورسیه های ارشد و دکتری (جمه آوری مدارک وارسال آنها به سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز , پس از اخذ مجوز اخذ قرار داد, صدور حکم , معرفی به گروه , معرفی به قسمت مالی و ارسال تصویری از انجام کارها به سازمان مرکزی).

تشکیل پرونده در خصوص اعضای حق التدریسی جدید و دعوت آنها به کمیته جذب اساتید .

صدور گواهی حقوقی ,گواهی تدریس واستعلام ریز نمرات جهت اعضاء متقاضی استخدام.

انجام پرداخت های مربوط به تحصیلات تکمیلی پس از تشکیل پرونده اساتید مدعو.

بررسی پایه های اعمالی در کمیته پایه .

بررسی پرونده های مربوط به کمیته انتظامی و انظباطی و بر گزاری جلسات لازم .

تهییه آمار های مختلف جهت قسمت های .

اعلام لیست ذخیره سنوات در انتهای سال به قسمت اداری ومالی.

انجام و ثبت ماموریت های اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت

بررسی کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت جهت افزایش پایه سنواتی این اعضا در احکام حقوقی .

بررسی ذخیره مرخصی سالانه اعضای هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت و ارائه ان به حوزه اداری ومالی.

تهیه گزارش ماهیانه ایاب و ذهاب مدیران.