معاونين آموزش قبلي

 

 

از عزيزاني كه در سمت معاونت آموزشي از بدو تاسيس اين واحد دانشگاهي همكاري مجددانه و صميمانه جهت ارتقاء سطح علمي و آموزشي دانشگاه داشته اند تقدير و تشكر مي شود و آرزو مي كنيم  در فعاليت هاي پژوهشي، علمي و آموزشي شان مؤفق باشند.

 

نام 
 نام خانوادگي  تاريخ انتصاب  سمت
دكتري ميرهادي طاهري ۱۳۷۳/۰۹/۱۴ معاون آموزشي
مرحوم مصطفي  مرتضوي ( روحش شاد ) ۱۳۷۴/۱۲/۱۴ معاون آموزشي
عبدالرضا سناهي ۱۳۷۶/۰۵/۲۷ معاون آموزشي و دانشجويي
مسعود احمدي ۱۳۷۷/۰۶/۰۸ سرپرست حوزه معاونت آموزشي
مسعود احمدي ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ معاون آموزشي
دكتر سيدعسگري  حسيني مقدم ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ سرپرست حوزه معاونت آموزشي
وحيد  فلاح ۱۳۸۰/۰۱/۱۸ سرپرست حوزه معاونت آموزشي
وحيد  فلاح ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ معاون آموزشي
مرتضي  عباسي ۱۳۸۳/۰۹/۲۸ معاون آموزشي
عباس زماني ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ معاون آموزشي
دکتر عین اله  مظلومی 1386/10/13 معاون آموزشی
دکتر محسن ربانی

1386/10/14

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی