معاون آموزشي فعلي

                                                                                  به نام خداوند بخشنده مهربان                                                                                 
سوابق تحصیلی و کاری
 
نام و نام خانوادگي :             دکتر یاسر رستمیان
تاريخ تولد :                      1362.06.29
رشته :                           مهندسي مکانيک
آخرین مدرک تحصیلی:     دكتري مهندسي مکانيک
مرتبه علمی: دانشیار  
شغل فعلي :                     عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – گروه مهندسی مکانیک
سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رییس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
پست الکترونیکی:            yasser.rostamiyan@iausari.ac.ir  
 
سوابق کاری :
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه مهندسی مکانیک با مرتبه علمی دانشیار
 2. معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 3. رییس شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 4. معاون آموزشی دانشجویی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 5. رییس  مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 6. مدیر گروه ارشد ساخت و تولید و طراحی کاربردی
 7. دبیر کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و استان مازندران
 8. نایب رییس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان مازندران
 9. پژوهشگر برتر واحد ساری
 10. پژوهشگر برتر استان مازندران
 11. عضو ستاد نانو
 12. مسئول علمی و راه اندازآزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 13. عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 14. عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 15. عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 16. عضو کارگروه توان علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 17. عضو کمیته امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 18. عضو شورای فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 19. عضو کمیسیون معاملات واحد ساری
 20. عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
 21. عضو شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 22. عضو سازمان نظام مهندسی شهرستان ساری
 23.  داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان
 24.  دارای پروانه نظارت بر تاسیسات گازرسانی از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان
 25. دارای پروانه مدرس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
 26. عضو کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
 27. عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
 28. عضو کمیته تخصصی مهندسی مکانیک سازمان نظام مهندسی شهرستان ساری (2 دوره)
 29. کارشناس ارشد دفتر فني بخش  تاسيسات مكانيكي سازمان نوسازي مدارس استان مازندران (طرح خدمت سربازي)
 30. کارشناس بخش فني مهندسي شرکت صنعتی درِيايی ايران (صدرا) در بخش سازه پروژه های؛
 • سکوی حفاري نيمه شناور
 • سه فروند شناورهای چند منظوره پشتيبانی (MPSV)
 • سه فروند نفت كش 63000 تني
 
 
 
 
 

 
مدارج علمي و تاريخچه تحصيلی :
 
 1. دكتري مهندسي مکانيک
گرايش : جامدات – طراحی کاربردی                    
موضوع پايان نامه : بررسی نانوکامپوزیت پایه اپوکسی آلیاژ شده به منظور اصلاح خواص مکانیکی و بهینه سازی به کمک مدلسازی آماری
سنوات تحصیلی: 88 تا 92
 1. كارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
گرايش : جامدات - طراحی کاربردی
موضوع پايان نامه : بررسی تحلیلی تنش های حرارتی درصفحات نامحدود الاستیک و مقایسه ی آن با مقادیر دقیق
سنوات تحصیلی: 84-86
 1. كارشناسي مهندسي مکانيک
گرايش : حرارت و سيالات
موضوع پايان نامه : طراحي سيستمهای تاسيسات ساختمان  10000متر مربعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري
سنوات تحصیلی: 80-84             
 
 

 

 
 
مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر
 
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
 محل انتشار
ضریب تأثیر
 با ذكر پايگاه استنادي
مشخصات نشريه نام متقاضي
و همکاران به ترتیب
مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
ISC/ISI/ ….
سال انتشار شماره مجله
1  Mechanical and electronic properties of multi-walled Beryllium oxide nanotubes and nanopeapods: A density functional theory Study
 
Journal of Molecular Modeling ISI
( Springer)
آلمان 1.335
(WOS)
2020 Accepted Y. Rostamian
V. Mohammadi
A. Hamed
2 Surface improvement effect of silica nanoparticles on epoxy nanocomposites mechanical and physical properties, and curing kinetic
 
Journal of Polymer Research ISI
( Springer)
آلمان 1.53
(WOS)
2020 Onlie first Publication A. Kamran-Pirzaman,
Y. Rostamian 
S. Babatabar
3 Mechanical properties of nano-silica and nano-clay composites of phenol formaldehyde short carbon fibers Journal of Composite Materials ISI
( Sage)
آمریکا 1.755
(WOS)
2019 Onlie first Publication A.A. Jahangiri
Y. Rostamiyan
4 Experimental study on the effect of nano zirconia on mechanical strength and microstructure of damaged epoxy-nanocomposites
 
Materials Research Express ISI
(IOP Science)
آمریکا 1.151
(WOS)
2018 Vol 6 (2) Y.  Rostamiyan, 
H. Youseftabar  R. Azadi
5  
The effect of nano Zirconium dioxide and drilling on the buckling strength of epoxy based nanocomposites
 
Materials Chemistry and Physics ISI
(Elsevier)
آمریکا 2.084
(WOS)
2018 Vol 212 (2018)
 523–532
Y. Rostamiyan
M. Rezaei
6  
The buckling strength of the new hybrid nanocomposite laminates using combination of layered and particulate nano fillers
 
Advances in Mechanical Engineering ISI
(Sage)
انگلستان 0.64
(WOS)
2016 Vol 8 (9)
 1–16
Y.Rostamiyan1,2
R. Azadi
7  
Flatwise compression strength and energy absorption of polyurethane foam-filled lattice core sandwich panels
 
Strength of Materials ISI
(Springer)
آمریکا 0.462
(WOS)
2015 Vol 48 (6)
 801–810
Y. Rostamiyan1,2
H. Norouzi
8 Modeling and analysis of the tensile and flexural properties of a fiber-orientated hybrid nanocomposite using Taguchi methodology Strength of Materials ISI
(Springer)
آمریکا 0.462
(WOS)
2015 Vol 47 (6)
 820834
Y. Rostamiyan1,2, 3
9 High-speed impact and mechanical strength of ZrO2/ polycarbonate nanocomposite International Journal of Damage Mechanics ISI
(Sage)
انگلستان 1.362
(WOS)
Online first
 (In Press)
DOI: 10.1177/1056789516644312 Y. Rostamiyan1,2
A.  Ferasat
10  
Experimental and analytical study of buckling strength of new quaternary hybrid nanocomposite using Taguchi method for optimization
Construction and Building Materials ISI
(Elsevier)
انگلستان 2.421
(WOS)
2015 Vol 88
 212–224
R. Azadi,
Y. Rostamiyan1,2
11 Genetic Algorithm optimization of initial blank shape in deep drawing of a stepped work piece Proc IMechE Part E: Journal of Process Mechanical Engineering ISI
(Sage)
انگلستان 1.107
(WOS)
Online first
 (In Press)
DOI: 10.1177/0954408916669178 Y.  Rostamiyan1,2
M. Abbasi
12  
Experimental and numerical study of flatwise compression behavior of carbon fiber composite sandwich panels with new lattice cores
Construction and Building Materials ISI
(Elsevier)
انگلستان 2.421
(WOS)
2015 Vol 100
 22–30
H. Norouzi,
Y. Rostamiyan1,2
13 Fabrication of polyethylene-based surface composite reinforced by carbon nano-tube and nano-clay through friction
stir processing
Proc IMechE Part L: Journal of Materials: Design and Applications ISI
(Sage)
انگلستان 0.793
(WOS)
Online first
 (In Press)
DOI: 10.1177/1464420716679434 Y. Rostamiyan1,2
M. Zaferani
14 Optimization of mechanical properties of epoxy-based hybrid
nanocomposite: Effect of using nano silica and high-impact
polystyrene by mixture design approach
Materials and Design ISI
(Elsevier)
انگلستان 3.997
(WOS)
2014 Vol  56
 1068–1077
Y. Rostamiyan1
A. Hamed
A.SalmanKhani
15 The Effect of Interaction between Nanofillers and Epoxy on Mechanical and Thermal Properties of Nanocomposites: Theoretical Prediction and Experimental Analysis
 
Advances in Polymer Technology ISI
(Hindawi)
آمریکا 2.663
(WOS)
2019 Vol  2019
 1–10
S. Khostavan
M. Fazli
M. Ghorbanzadeh Y. Rostamiyan
16 Effect of various defects on mechanical and electronic properties of zinc-oxide graphene-like structure: A DFT study Vacuum ISI
( Elsevier )
آمریکا 2.515
(WOS)
2019 Vol  165
 26–34
M. Ghorbanzadeh
A. Hamed
M.Fathalian
A.Dadrasi
Y.Rostamiyan
A.Mallahi
17 Experimental study and optimization of damping properties of epoxy-based nanocomposite: Effect of using nanosilica and high-impact polystyrene by mixture design approach Materials and Design ISI
(Elsevier)
انگلستان 3.997
(WOS)
2015 Vol 65
 1236–1244
Y. Rostamiyan1
A. Ghasemi,
A. Hamed
A. Salmankhani
18 Experimental and optimizing flexural strength of epoxy-based
nanocomposite: Effect of using nano silica and nano clay by using response surface design methodology
Materials and Design ISI
(Elsevier)
انگلستان 3.997
(WOS)
2015 Vol 69
 96–104
Y. Rostamiyan1
M. Rezaei,
A. Hamed,
A. Salmankhani
19 Study on Compression and Flexural Behavior of ABS-SiO2 Poly-mer Matrix Composite Fabricated by Hot Extrusion
 
Mechanics of Advanced Composite Structures علمی پژوهشی وزارتین
ISC
دانشگاه سمنان- ایران ISC 2020 Onlie first Publication Y Rostamiyan  
 A Bakhshi
20 An Analytical Study on Effects of adding Nanoparticles to Water and Enhancement in Thermal Properties Based on Falkner-Skan Model Mechanics of Advanced Composite Structures علمی پژوهشی وزارتین
ISC
دانشگاه سمنان- ایران ISC 2014 Vol 1
2735
Y. Rostamiyan1,
M. Abbasi,
 F. Aghajani,
F. Hedayati,
S.M. Hamidi
21  
Using response surface methodology for modeling and optimizing tensile and impact strength properties of fiber orientated quaternary hybrid nano composite
Composites: Part B ISI
(Elsevier)
انگلستان 3.850
(WOS)
2015 Vol 69
 304316
Y. Rostamiyan1,
A. Hamed,
M. Rezaei,
A. Salmankhani
22 Experimental studies on ultrasonically assisted friction stir spot welding of AA6061 Archives of Civil and Mechanical Engineering ISI
(Elsevier)
لهستان 2.194
(WOS)
2015 Vol 15 (2)
 335346
Y. Rostamiyan1,
A. Seidanloo,
H. Sohrabpoor,
R. Teimouri
23 Application of the boundary layer flow and heat transfer over a flat plate using collocation method Proc IMechE Part E: Journal of Process Mechanical Engineering ISI
(Sage)
انگلستان 1.107
(WOS)
2016 Vol 230 (5)
 385–393
Y. Rostamiyan1,
M. Khazayinejad
D.D. Ganji
A. Hamed
24  
Investigation of damping and toughness properties of epoxy-based nanocomposite using different reinforcement mechanisms: polymeric alloying, nanofiber, nanolayered, and nanoparticulate materials
Science and Engineering of Composite Materials
ISI
(Walter De Gruyter)
آلمان 0.467
(WOS)
2015 Vol 22 (3)
 223229
Y. Rostamiyan1
A. Hamed
 
25 Analytical investigation of nonlinear model arising in heat transfer through the porous fin Thermal Science ISI
(Society of Thermal Engineers of Serbia)
صربستان 0.939
(WOS)
2014 Vol 18 (2)
 449–457
Y. Rostamiyan1
D.D. Ganji
I. R. Petroudi
M. Khazayinezhad
26  
Experimental study on the mechanical properties of an epoxy-based nanocomposite using polymeric alloying and different nanoreinforcements: nanofiber, nanolayered and nanoparticulate materials
 
Science and Engineering of Composite Materials
ISI
(Walter De Gruyter)
آلمان 0.467
(WOS)
2015 Vol 22 (6)
 591–598
Y. Rostamiyan1
A. Hamed
27  
A novel and developed approximation for motion of a spherical solid particle in plane coquette fluid
 
Advanced Powder Technology ISI
(Elsevier)
هلند 2.478
(WOS)
2013 Vol 24 (3)
 714–720
S.M. Hamidi,
Y. Rostamiyan1 D.D. Ganji
 
28 Determining influence of ultrasonic-assisted friction stir welding parameters on mechanical and tribological properties of AA6061 joints
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
ISI
(Springer)
انگلستان 1.568
(WOS)
2015 Vol 78
 2009–2024
M. Ahmadnia,
A. Seidanloo
R Teimouri
Y. Rostamiyan1,
 K. Ghasemi
29 Unsteady boundary layer flow of nanofluid past a permeable stretching/shrinking sheet with convective heat transfer Proc IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science ISI
(Sage)
انگلستان 0.730
(WOS)
2014 Vol 228 (7)
 1175–1184
A. Malvandi
F. Hedayati
D.D. Ganji
Y. Rostamiyan1
30 Using Taguchi approach for optimizing mechanical properties of hybrid laminates
nanocomposite
Proc IMechE Part E: Journal of Process Mechanical Engineering ISI
(Sage)
انگلستان 1.107
(WOS)
Online first
 (In Press)
DOI: 10.1177/0954408916637379 Amin Hamed,
Y. Rostamiyan1,
M. M. Khatibi,
M. Mohammadi
A Nikjoo
31 Numerical analysis of natural convection for non-Newtonian fluid conveying nanoparticles between two vertical parallel plate The European Physical Journal Plus ISI
(Springer)
آلمان 1.521
 (WOS)
2015 Vol 130
 112
S.A.R. Sahebi,
H. Pourziaei,
A.R. Feizi,
M.H. Taheri,
Y. Rostamiyan1
D.D. Ganji
32  
Preparation, modeling and optimization of mechanical properties of Epoxy/HIPS/Silica hybrid nanocomposite using combination of central composite design and Genetic algorithm. Part 1. Study of Damping and Tensile strengths
 
Strength of Materials ISI
(Springer)
آمریکا 0.462
(WOS)
2013 Vol 45 (5)
 619–634
Y. Rostamiyan
 
33  
Preparation, modeling and optimization of mechanical properties of Epoxy/HIPS/Silica hybrid nanocomposite using combination of central composite design and Genetic algorithm. Part 2. Study of Flexural, Compression and impact strengths
 
Strength of Materials ISI
(Springer)
آمریکا 0.462
(WOS)
2013 Vol 45 (6)
 703–715
Y. Rostamiyan
A. Omrani
34  
Experimental, modeling and optimization study on the mechanical properties of epoxy/highimpact polystyrene/multi-walled carbon nanotube ternary nanocomposite using artificial neural network and genetic algorithm
 
Science and Engineering of Composite Materials
ISI
(Walter De Gruyter)
آلمان 0.467
(WOS)
2013 Vol 20 (3)
 223229
A. Mashhadzadeh
Y. Rostamiyan
 •  
 
35  
Augmenting epoxy toughness by combination of both thermoplastic and nanolayered materials and using artificial intelligence techniques for modeling and optimization
 
Journal of Polymer Research ISI
(Springer)
آمریکا 1.615
(WOS)
2013 Vol 20 (135)
 1–11
Y. Rostamiyan
A. Mashhadzadeh
M. Khalili
 
36  
Application of generalized differential quadrature method to nonlinear bending analysis of a single SWCNT over a bundle of nanotubes
 
Archives of Mechanics ISI لهستان 1.157
(WOS)
2012 Vol 64 (4)
 347366
A.M. Babaee,
Y. Rostamiyan
37 Statistical study on non-linear effect of Carbon Nanotube on Mechanical Properties of Epoxy Composite Journal of Composite Materials ISI آمریکا 1.494
(WOS)
2012 Vol 46 (7)
 861868
 
Y. Rostamiyan,
A. Omrani,
N. Kordani,
DD Ganji
 
38  
Solitary wave solutions for a time-fraction generalized Hirota–Satsuma coupled KdV equation by an analytical technique
 
Applied Mathematical Modelling
 
ISI
(Elsevier)
آمریکا 2.35
(WOS)
2009 Vol 33 (7)
 3107–3113
Z.Z. Ganji,
D.D. Ganji,
Y. Rostamiyan
39 Analysis of non-linear Shock absorber by the enhancement of HPM Archive of Applied Mechanics ISI
(Springer)
آلمان 1.49
(WOS)
2009 Vol 80 (6)
 641649
Y. Rostamiyan,
M. Akbarzadeh,
D.D. Ganji
40 Efficiency Determination of Radiators with Temperature-Dependent Thermal Conductivity Using Two He's Methods Heat transfer research ISI
( Begell House Publishing )
آمریکا 0.93
(WOS)
2009 Vol 40 (4)
 337353
Z.Z. Ganji,
D.D. Ganji,
Y. Rostamiyan
41 بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیبریدی پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف کربن به روش تاگوچی مکانیک سازه ها و شاره ها علمی پژوهشی وزارتین
ISC
دانشگاه شاهرود- ایران ISC 1396 پذیرفته شده  Y.Rostamiyan1,2,3
42 Improving mechanical properties of nano composite based-epoxy by high-impact polystyrene and MWCNT: Optimizing by mixture design approach Mechanics of Advanced Composite Structures علمی پژوهشی وزارتین
ISC
دانشگاه سمنان- ایران ISC 2017 Vol 4
33–45
 
 Y.Rostamiyan1,2
43  
 Investigation of Buckling Analysis of Epoxy/ Nanoclay/ Carbon Fiber Hybrid Laminated Nanocomposite: Using VARTM Technique for Preparation
Mechanics of Advanced Composite Structures علمی پژوهشی وزارتین
ISC
دانشگاه سمنان- ایران ISC 2016 Vol 3
63–71
 
 Y.Rostamiyan1,2
R. Emrahi
44   ANALYTICAL INVESTIGATION OF JEFFERY-HAMEL FOW WITH HIGH MAGNETIC FIELD AND NANO PARTICLE BY RVIM International Journal of Engineering, Transactions C: Aspects علمی پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرِي   2012 Vol 25 (3)
 249256
A Imani,
Y. Rostamiyan,
D.D. Ganji
H. Rokni
45 ANALYTIC APPROACH TO INVESTIGATION OF FLUCTUATION AND FREQUENCY OF THE OSCILLATORS WITH ODD AND EVEN NONLINEARITIES International Journal of Engineering,  Transactions A:
 Basics
علمی پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرِي   2010 Vol 23 (1)
 249256
D.D. Ganji,
M.M. Alipour,
Y. Rostamiyan
46 Simple and accurate approach for solving of nonlinear heat convective-radiative equation in fin by using the collocation method and comparison with HPM and VIM Theoretical and Applied Mechanics ISI
(Listed)
صربستان Awaiting 2014 Vol 41 (3)
 159–176
I. Rahimi Petroudi, D. D. Ganji,
Y. Rostamiyan1,
E. Rahimi
M. Khazayi Nejad
47  
The Effect of Multi-pass Friction Stir Welding (FSW) Parameters of Aluminum Alloy 6061on the Mechanical Properties and Microstructure of Welding
 
 Turkish Journal of Engineering and Technology علمی ترویجی ترکیه - 2016 Vol 3 (1)
 818
A. Aghaei,
Y.  Rostamiyan1
M Habibnia
48  
Application of the Generalized Differential Quadrature Method to the Nonlinear Analysis in Nano-Electro-Mechanical Coupled Systems
 
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
 
علمی ترویجی آمریکا   2013 Vol 10 (6)
 1391–1402
Y. Rostamiyan,
A.M. Babaee,
S. Vanini,
N. Kordani
49  
HOMOTOPY PERTURBATION METHOD TO SOLVING NONLINEAR WBK EQUATIONS
 
Far East Journal of Dynamical Systems علمی ترویجی هند   2008 Vol 10 (2)
 239254
S.A. Zahedi,
D.D. Ganji,
Y. Rostamiyan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموعه مقالات علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
 
ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
ملی و بین‌اللملی
محل برگزاری برگزار کننده
 همایش
عنوان مقاله نام متقاضي
و همکاران
به ترتیب
کشور شهر
1 هجری شمسی بیست و سومین همايش سالانه بین­المللی مهندسي مکانيک ايران،ISME2015 ایران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تغییر شکل مقطع لوله به کمک فرایند هیدروفرمینگ لوله احسان افتخاری
یاسر رستمیان صالح پاسدارشهری
روز ماه سال
22 2 94
میلادی
روز ماه سال
     
2 هجری شمسی اولین همایش داخلی مکانیک ایران نطنز دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد نطنز
مدل سازي و بهینه سازي خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاري تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیري از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی فرید ایلچی فرهاد کلاهان
یاسر رستمیان
روز ماه سال
13 9 93
میلادی
روز ماه سال
     
3 هجری شمسی اولین همایش داخلی مکانیک ایران نطنز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز بهینه سازي نرخ براده برداري در فرآیند ماشینکاري تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم گروهی ذرات فرهاد کلاهان
فرید ایلچی
یاسر رستمیان
روز ماه سال
13 9 93
میلادی
روز ماه سال
     
4 هجری شمسی دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی مطالعه تأثیر افزودن نانوذرات SiO2  بر خواص کششی و خمشی نانوکامپوزیت اپوکسی صحرا باباتبار
آرش كامران
ياسر رستميان
روز ماه سال
25 2 94
میلادی
روز ماه سال
     
5 هجری شمسی اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ایران گرگان دانشگاه گلستان کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فرید ایلچی
فرهاد کلاهان
یاسر رستمیان
روز ماه سال
27 9 93
میلادی
روز ماه سال
7 11 2014
6 هجری شمسی دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی ایران تنکابن موسسه آموزش عالی آیندگان بررسی امکتن اتصال لب روی هم دو فلز غیر هم جنس آلیاژ آلومینیوم 5052 به فولاد زنگ نزن آستینیتی 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی علیرضا جعفری
یاسر رستمیان
مصطفی حبیب نیا
روز ماه سال
13 9 93
میلادی
روز ماه سال
     
7 هجری شمسی اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ایران تهران دانشگاه تهران بررسی هندسه و توزیع ضخامت لوله ی آلومینیومی AA-1050 در قالب جدید هیدروفرمینگ برای ساخت لوله های خمیده با شعاع انحناو قطر های غیر بیکنواخت مجید حسین زاده
عبدالحمید گرجی
یاسر رستمیان
روز ماه سال
26 1 95
میلادی
روز ماه سال
     
8 هجری شمسی نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران تهران وزارت نفت ساخت و بررسی خواص کششی و خمشی نانوکامپوزیت اپوکسی صحرا باباتبار
آرش کامران
یاسر رستمیان
 
روز ماه سال
24 2 93
میلادی
روز ماه سال
     
9   کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک ایران تهران موسسه آموزش عالی نیکان استفاده از مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی زبری سطح ماشین کاری اسپارک فرید ایلچی
محسن امامی مهر
یاسر رستمیان
روز ماه سال
15 6 94
 
     
     
10   کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران ایران تهران دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین بررسی عیب لایه لایه شدگی ناشی از سوراخکاری بر روی کامپوزیت های لایه ای الیاف کربن/ اپوکسی توسط تست اولتراسونیک و رفع آن اسد حبیبی
یاسر رستمیان
روز ماه سال
6 11 95
میلادی
روز ماه سال
     
11 هجری شمسی اولین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ایران تهران دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین بررسی امکان اتصال لب به لب ورق پلی اتیلن با دانسیته بالا به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی امیر معابی
مصطفی حبیب نیا
یاسر رستمیان
روز ماه سال
26 1 95
میلادی
روز ماه سال
     
 12 هجری شمسی The 3rd International Conference on Nonlinear Dynamics
 
چین شانگهای Donghua University Application of the differential transformation and modified homotopy perturbation methods to solve the nonlinear Duffing oscillator equation Y.Rostamiyan,
D. D. Ganji,
M.Davoudabadi
روز ماه سال
     
میلادی
روز ماه سال
25 9 2010
 
13
هجری شمسی International Conference on Applied Mathematics, Mechanics and Physics سنگاپور سنگاپور   Experimental And Statistical Study Of Nonlinear Effect Of Carbon Nanotube On Mechanical Properties Of Polypropylene Composites Y.Rostamiyan,
D. D. Ganji,
روز ماه سال
     
میلادی
روز ماه سال
25 9 2010
 
 
 

 
 
 
 
ثبت اختراع
شماره عنوان اختراع محل ثبت تاریخ ثبت نام متقاضي
و همکاران
به ترتیب
مرجع
تأیید کننده
 
 
نام واحد یا سازمان بهره­بردار
داخل کشور خارج کشور
(نام کشور)
1 ساخت میکسر نانوکامپوزیت به همراه کنترلگر میکروکنترلر n   20/4/96 حامد قاسمی
کیوان قاسمی
یاسر رستمیان
سازمان پژوهشهای صنعتی ایران
و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
2 ساخت نانوکامپوزیت های مقاوم به محیط خورنده و بهبود خواص مکانیکی از رزین فنولیک
تقویت شده با الیاف کربن کوتاه با نانوذرات رس و SiO2
n   ثبت نهایی علی اصغر جهانگیری
یاسر رستمیان
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 
 

 
 
گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه­يافته
ردیف عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته
در داخل موسسه
شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح تاریخ انجام نوع طرح نام متقاضي
و همکاران
به ترتیب
شروع پایان نظری کاربردی بنیادی و
توسعه ای
1 ساخت وبررسی خواص مکانیکی و مورفولوژیکی نانوکامپوزیت پایه اپوکسی با استفاده از نانو مواد لایه ای   3/10/91 1/10/92   n   یاسر رستمیان
 
2
بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت های هیبریدی پایه  اپوکسی تقویت شده به وسیله الیاف در حضور نانو 174/پ 28/11/92 28/7/93   n   یاسر رستمیان
28/2/94
 
3
بررسی تاثیر اصلاح سازی سطحی نانوذرات سیلیکا روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف 175/پ 21/2/93 21/12/93   n   یاسر رستمیان
28/2/94
4 ساخت و بررسی خواص مکانیکی ساندویچ پنل کامپوزیتی با هسته خرپای هرمی شکل جدید 23/3/95 12/12/93 23/3/95   n   یاسر رستمیان
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر حضور نانوذرات بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پایه پلیمری موردی قبل و بعد از بروز خستگی ناشی از اعمال خسارت 21/3/96 18/7/95 21/3/96   n   یاسر رستمیان
 


 
زمینه تحقیقاتی:

 • کامپوزیت و مواد پیشرفته
 • کاربرد نانو مواد در علوم و صنعت
 • روشهای بهینه سازی در علوم و صنعت
 • روش های نوین توسعه مدلهای تحلیلی در مصارف صنعتی

دوره های آموزشي  :
- زبان انگلیسی در موسسه ابرار
- دوره شناخت و  بازرسي جوش
آشنايي با : سيستم عامل ويندوز ،Auto Cad  ، Micro Soft Project ،, Primavera Columbus Excel , Word ، Power Point ، Carrier  , Ansys , Mathlab, , Maple , Statistica ...