كانون قرآن و عترت

كانون قرآن و عترت

کانون قرآن و عترت عهده دار وظایف ذیل است:

- برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت

- جذب استادان ، کارکنان و دانشجویان برای همکاری با فصلنامه قرآن پژوهشی صحیفه مبین و نیز فصلنامه بشارت در واحد

- تشکیل کلاس های آموزشی برای داوطلبان مسابقات سراسری قرآن و عترت در رشته های مختلف

- تأمین امکانات مورد نیاز داوطلبان رشته های مختلف مسابقات سراسری قرآن و عترت

- ایجاد هسته های تحقیقاتی پیرامون موضوعات قرآنی و اسلامی به خصوص با استفاده از استادان و علاقمندان و دانشجویان متعهد

- برگزاری مراسم و مسابقات قرآنی در واحد دانشگاهی و در سطوح مختلف

- ارتباط نزدیک با کانون های قرآنی ارگانهای دیگر

- چاپ و انتشار خبرنامه و ویژه نامه های مربوط به قرآن و عترت (ع) در سطح واحد

- تشکیل مجمع قرّاء و حفّاظ از بین دانشجویان ، استادان و کارکنان علاقمند و تقویت آنان

- اداره درس یک واحدی آشنایی با قرآن کریم با توجه به دستورالعمل های مربوط

- تشکیل بانک اطلاعات قرآنی جهت استفاده علاقمندان در واحد

- تجهیز کلاس های درس آشنایی با قرآن کریم

- انتشار نشریات داخلی با موضوع قرآن و عترت

- معرفی و تهیه و توزیع منابع نوشتاری ، دیواری و شنیداری با موضوع قرآن و عترت

- انتخاب و تشویق مدیران و استادان فعال در زمینه قرآن و عترت

- کارگاههای آموزشی ویژه مدرسین گروه قرآن

- انجام پژوهش های علمی در حوزه قرآن و حدیث

- برگزاری محافل انس با قرآن کریم

- برگزاری نشست های دانشجویی

- برگزاری نمایشگاه با محوریت قرآن و عترت
- کارگاههای آموزشی ویژه کارکنان و دانشجویان