ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نمازدانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

الف - فعاليت هاي اختصاصي ستاد اقامه نماز:

پشتيباني علمي و فرهنگي از ائمه جماعات

آموزش ائمه جماعات

برگزاري جشنواره يا موضوع نماز و نيايش

برگزاري گفتمان دانشجويي

مشاركت دانشجويان درتهيه نشريات مربوط به نماز

برپايي نمايشگاه فرهنگي ، علمي و هنري با موضوع نماز و نيايش

ب- فعاليت هاي عمومي ستاد اقامه نماز:

برگزاري جلسات ستاد اقامه نماز

زمينه سازي براي پاسخ به سؤالات شرعي كاركنان و اساتيد

اختصاص بخشي از ظرفيت نشريات داخلي به موضوع نماز درقالب هاي متنوع و جذاب

اجراي مسابقه ي نقاشي براي كودكان اساتيد و كاركنان

اجراي مسابقه ي كتابخواني با موضوع نماز براي كاركنان

اجراي مسابقه ي كتابخواني و ... براي خانواده كاركنان

معرفي و تهيه منابع نوشتاري، ديداري و شنيداري با موضوع نماز

اهداء هداياي مناسب به فرزندان مكلف اساتيد و كاركنان

انتخاب و تشويق مديران و ائمه جماعات موفق دراقامه نماز

اجراي دوره آموزش ۲۸ ساعته نماز براي كاركنان

تأمين ائمه جماعات و مشاركت دانشگاهيان

اقامه نماز جماعت و مشاركت دانشگاهيان

پيگيري ساخت مسجد

تعمير ، تجهيز ، بهسازي (نماز خانه و مسجد)