نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی

 

 

نشریات دانشجویی

دانشگاه به عنوان کانون علم و اندیشه و نیز پایگاه اطلاع رسانی ، انگیزه قدرتمندی در سوق دادن دانشجویان در فعالیت رسانه ای است . رشد و فزونی نشریات دانشجویی ضرورت بستر سازی مناسب جهت رشد نیروهای متعهد و متخصص و صاحب نظر ، ایجاد فراگیری مهارت های روزنامه نگاری ، افزایش رشد کمی و کیفی نشریات و تقویت روحیه ابتکار و نوآوری را دو چندان کرده است و دفتر نشریات دانشگاه اینگونه فعالیت ها را سازماندهی و حمایت می نماید.

 

عملکرد نشریات دانشجویی واحد ساری:

- شرکت مسئول نشریات دانشگاه در جلسات شورای نشریات منطقه ۳

- برگزاری اولین جشنواره نشریات دانشجویی شمال کشور در آبان سال ۱۳۸۶

- شرکت در اولین جشنواره دوسالانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و کسب مقام اول کشوری در آذر سال ۱۳۸۶

- برگزاری همایش فعالان نشریات دانشجویی و اهداء جوایز به برگزیدگان جشنواره دوسالانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در خرداد ۱۳۸۷

- برگزاری سومین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه ۳( گیلان و مازندران) در اردیبهشت سال ۱۳۹۰

- شرکت در جشنواره های منطقه ۳ در سال ۸۸ و ۹۱ و کسب رتبه برتر در بخش های مختلف

- برگزاری ۶ دوره کارگاه آموزش روزنامه نگاری

- برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی

- تهیه و تنظیم اساسنامه داخلی خانه نشریات دانشجویی واحد ساری

- برگزاری جلسات مستمر مسئول نشریات دانشگاه با مدیران مسئول و هیات تحریریه نشریات دانشجویی

 

نشریات فعال و نیمه فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

۱- نشریه رعد :

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

مدیر مسئول : طاها رنجبر

سردبیر : قدیرقلی نژاد

زمینه انتشار : فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،علمی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۰

تعداد شماره منتشر شده : ۱۸

مقام اول در بخش شعر در جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۸۸

 

۲-نشریه دنیای مکانیک :

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

مدیر مسئول و سر دبیر : رسول توکلی

زمینه انتشار : علمی تخصصی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۲

تعداد شماره منتشر شده : ۱۲

مقام اول در یخش مقاله در سال ۱۳۸۸

مقام سوم جشنواره نشریات منطقه ۳ سال ۱۳۹۰

مقام اول در بخش مقاله در سال ۱۳۹۰

مقام سوم در جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۹۱

مقام اول در بخش مصاحبه در سال ۱۳۹۱

 

۳-نشریه جاده سلامتی :

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

مدیر مسئول : معصومه اعلایی
سر دبیر : معصومه اعلایی

زمینه انتشار : علمی تخصصی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۳

تعداد شماره منتشر شده :۵

مقام دوم در بخش خبر و مقاله در جشنواره نشریات منطقه ۳ سال ۱۳۹۰

 

۴-نشریه هما :

صاحب امتیاز : تشکل محبان اهل بیت (ع)

مدیر مسئول و سردبیر : مریم گریبان

زمینه انتشار : فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۳

تعداد شماره منتشر شده : ۷

 

۵-نشریه هلال :

صاحب امتیاز : کانون هلال احمر

مدیر مسئول و سر دبیر : امیر حسین رمضانی

زمینه انتشار : فرهنگی، علمی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۳

تعداد شماره منتشر شده : ۵

مقام سوم جشنواره نشریات دانشجویی شمال کشور در آبان سال ۱۳۸۶

مقام اول در بخش خبر در سال ۱۳۸۶

مقام دوم در بخش گزارش در سال ۱۳۸۶

مقام اول در بخش خبر جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۹۱

 

۶-نشریه آرامش :

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

مدیر مسئول و سردبیر: .......................

زمینه انتشار : علمی تخصصی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۴

تعداد شماره منتشر شده : ۵

مقام دوم در بخش مصاحبه جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۹۱

 

۷-نشریه سفیر :

صاحب امتیاز : دفتر فرهنگ اسلامی

مدیر مسئول و سردبیر: محمد اسماعیل جوادی

زمینه انتشار : فرهنگی، اجتماعی، علمی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۵

تعداد شماره منتشر شده : ۶

مقام اول در جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۸۸

مقام اول در بخش شعر در سال ۱۳۸۸

مقام دوم در بخش عکس و داستان در سال ۱۳۸۸

 

۸-نشریه سیمای عدالت :

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

مدیر مسئول : ..................

سردبیر : ........................

زمینه انتشار : علمی تخصصی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۷

تعداد شماره منتشر شده :۶

مقام دوم در بخش مقاله در جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۸۸

مقام اول در جشنواره نشریات بسیج دانشجویی استان مازندران در سال ۱۳۸۹

مقام دوم در جشنواره نشریات منطقه ۳ سال ۱۳۹۰

مقام اول در بخش سر مقاله و گزارش در سال ۱۳۹۰

مقام دوم در جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۹۱

مقام اول در بخش مقاله در سال ۱۳۹۱

 

۹-نشریه رسا :

صاحب امتیاز : تشکل هاتفان جوان

مدیر مسئول و سردبیر :سید محمد هاشمی

زمینه انتشار : فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

سال اخذ مجوز : ۱۳۸۹

تعداد شماره منتشر شده : ۱

مقام اول جشنواره نشریات منطقه ۳ در سال ۱۳۹۰

مقام اول در بخش خبر در سال ۱۳۹۰

مقام دوم در بخش گزارش و صفحه آرایی در سال ۱۳۹۰

 

۱۰- نشریه ملس :

صاحب امتیاز : دفتر فرهنگ اسلامی

مدیر مسئول و سردبیر : رضا امید جیوان

زمینه انتشار : طنز و کاریکاتور

سال اخذ مجوز : ۱۳۹۱

تعداد شماره منتشر شده :۱ شماره