نظام وظیفه

نظام وظیفه

 

جواد بشارتي : مسئول نظام وظيفه

تحصيلات؛ فوق ليسانس تربيت بدني

تلفن مستقيم: ۳۱۷۵۱۹۵

 

اداره مشمولين : اين بخش از حوزه معاونت دانشجوئي دانشگاه وظيفه بررسي سوابق نظام وظيفه دانشجويان مشمول را برعهده دارد. اهم فعاليتهاي انجام شده در اين اداره عبارتند از:
۱- بررسي سوابق نظام وظيفه دانشجويان مشمول و صدور مجوز لازم جهت ثبت نام و ادامه تحصيل آنان در مقاطع مختلف (وروديهاي جديد).

۲- صدور در خواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول مجاز به ادامه تحصيل.

۳- صدور گواهي فراغت ازتحصيل ، انصراف، اخراج و يا ترک تحصيل.
۴- صدور گواهي اشتغال به تحصيل ( اداره مشمولين طبق دستور العمل معاونت وظيفه عمومي ناجافقط مجاز به يک نوع گواهي اشتغال به تحصيل ميباشد و آن مربوط به معافيت کفالت مي باشد و در بقيه موارد (صدور هرنوع گواهي اشتغال به تحصيل برعهده اداره مشمولين نمي باشد).

۵- هماهنگي مستمر با حوزه نظام وظيفه در جهت حل مشکلات دانشجويان مشمول
و پاسخ گوئي به سوالات مربوط به نظام وظيفه دانشجويان مشمول.

شرایط دریافت مدرک فارغ التحصیلان :
تحویل مدرک گواهینامه و دانشنامه به برادران؛ افراد مشمول بعداز لغو معافیت تحصیلی و معرفی به حوزه نظام وظیفه، می بایست جهت دریافت مدرک، با یکی از روش های ذیل اقدام نمایند.
۱- کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا کارت معافیت دائم.
۲- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت اولیه)
۳- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش وپرورش- سازمان کشتیرانی ج.ا.ا- آموزشگاه فنون هواپیمائی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور( موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضائی بر ای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شورای اسلامی
۴- گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
۵- گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه
۶- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر
۷- برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
۸- گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت عمومی فرماندهی انتظامی استانها(و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی براینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها( سه برادری-موارد خاص و...) یا کارت پایان خدمت میباشد( خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و کارت وی در حال صدور است.