آموزش نیروی انسانی

مدیر دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی:   سید مجید صالح پور
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تلفن :

33033827 (011)

34445218 (011)

کارشناس:

مهدی مختارپور  شماره تلفن : 34445156
       
 

اهم فعالیت :

- برگزاری دوره های کوتاه مدت
- اطلاع رسانی برگزاری دوره های آموزشی(اساتید وکارکنان)
- درخواست مدرس دوره
- ابلاغ مدرس دوره با امضاء ریاست دانشگاه
- پرداخت و میزان حق التدریس دوره تخصصی کارکنان و اعضای هیات علمی
- صدورگواهینامه
- فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت منطقه ای
- فرم نظرسنجی مدرس دوره
- لیست حضورغیاب اساتید و کارکنان