امور شهریه دانشجوئی

امور شهریه دانشجوئی

 

 

 

معرفی همکارن امور شهریه:

 

الف- آقای ابوالقاسم فقیه شماره تماس : ۳۱۷۵۱۵۳

مسئول مالی رشته های تحصیلی :

۱- مدیریت آموزشی و علوم تربیتی (کلیه گرایشها و مقاطع) ۲- مکانیک و تاسیسات (کلیه گرایشها و مقاطع) ۳- مدیریت امور فرهنگی ۴- پیش دبستانی و دبستانی ۵- روانشناسی(کلیه گرایشها و مقاطع) ۶- راهنمائی و مشاوره

 

 

ب- آقای سیدحمیدرضا موسوی شماره تماس : ۳۱۷۵۱۶۵

مسئول مالی رشته های تحصیلی :

۱- زیست شناسی عمومی ۲- زمین شناسی ۳- علوم تجربی ۴- معماری ۵- ارتباط تصویری ۶- کتابداری ۷- فقه و مبانی حقوق ۸- علوم قضائی ۹- علوم قرآن و حدیث(کلیه مقاطع) ۱۰- ادبیات فارسی (کلیه مقاطع) ۱۱- معارف اسلامی ۱۲- دینی و عربی ۱۳- جغرافیا(توریسم) ۱۴- تاریخ ۱۵- زبان شناسی همگانی ۱۶- زبان و ادبیات انگلیسی ۱۷- ریاضی ۱۸- فیزیک ۱۹- برق ۲۰- الکترونیک ۲۱- کشاورزی ۲۲- مهندسی منابع طبیعی(صنایع چوب) ۲۳- مهندسی صنایع چوب و کاغذ ۲۴- تکنولوژی محیط زیست ۲۵- تکنولوژی چوب

 

 

ج- آقای سیدجابر معصومی شماره تماس : ۳۱۷۵۱۶۵

مسئول مالی رشته های تحصیلی :

۱- کامپیوتر(کلیه گرایشها و مقاطع) ۲- پرستاری ۳- مامائی ۴- بهداشت عمومی ۵- تربیت بدنی(کلیه گرایشها و مقاطع)

 

 

شرح وظایف:

الف- پاسخگوئی و رسیدگی به مشکلات مالی و شهریه دانشجویان بصورت مراجعات حضوری و یا تماس تلفنی

ب- آماده سازی سیستم رایانه ای شهریه جهت ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر ترم تحصیلی

- تنظیم جدول شهریه بر اساس آخرین بخشنامه سازمان

- ثبت کمک شهریه سهم بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر قرارداد فی مابین

- ثبت کمک شهریه سهم سازمان بهزیستی برابر قرارداد فی مابین

- ثبت تخفیفات شهریه برابر بخشنامه شامل تخفیفات ورزشی ، خانواده بیش از یک دانشجو ، رتبه علمی و ...

- ثبت وام وزارت علوم طبق لیست ارسالی از صندوق رفاه دانشجوئی

ج- بررسی پرونده مالی دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، اخراجی و انصرافی در حداقل زمان و ارسال پرونده به دوایر مربوطه

د- استرداد طلب دانشجویان بستانکار پس از تسویه حساب نهائی و دریافت شماره حساب بانکی جهت واریز وجه طلب

ه- صدور گواهی اعلام شهریه برای دانشجویان متقاضی