تدارکات

مسئول تدارکات:   عبدالرضا معینی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت تحقیقات آموزشی

شماره تلفن :


34445177  (011)

کارپردازها:

علی احمدی هولاری   شماره تلفن : 34445178
عیسی صابرزاده شماره تلفن : 34445178

اهم فعالیت :

- خريد كليه اقلام مصرفي و تجهيزات اموالي درخواست شده از بخش هاي مختلف اعم از اداري و آموزشي و پژوهشی و تحويل آنها به اداره انبارها.

- همكاري در برگزاري و اجراي مراسم مذهبي همايشها و سمينارها.

- برگزاري مناقصات عمومي جهت خريد تجهيزات و يا انتخاب پيمانكار.

- برگزاري مزايدات عمومي جهت فروش اموال بلا استفاده دانشگاه.

- بازديد از نمايشگاههاي تخصصي عرضه كالا و خدمات جهت ارزيابي و شناسايي فروشندگان و پيمانكاران معتبر.

- همكاري با حوزه هاي مختلف در خصوص برآورد هزينه هاي خريد و اجراي پروژه ها.

- ارزيابي محصولات جديد عرضه شده در بازار از لحاظ كيفيت و قيمت.

- برگزاري كميسيون هاي معاملات و خريد جهت تصويب ضرورت و نحوه انجام خريد.