دستگاه تست ضربه آیزود

دستگاه تست ضربه آیزود

 

 

نام کامل دستگاه: دستگاه تست ضربه(Impact)
قابلیت اندازه گیری انرژی نامی، انرژی واقعی ، انرژی شکست، انرژی بر حسب مقطع نمونه و سرعت پاندول هنگام ضربه همراه با ۳ عدد پاندول برای تست آیزود با ظرفیت های مختلف