دستگاه تست یونیورسال

دستگاه تست یونیورسال

 

 

 

دستگاه تست یونیورسال ۱۵ تن

(Universal testing Machine)

 

شرح خدمات:

کشش (Tensile) در دمای محیط
کشش (Tensile) در کوره تا دمای C۱۰۰۰
فشار (Compression) در دمای محیط
خمش(Bending)
تست تکراری (Cyclic)
خزش (creep)

 

زمینه های کاربردی:

مهندسي، علوم پايه، پزشكي