آزمایشگاهها و كارگاهها

رئیس اداره آزمایشگاهها و كارگاهها
 

نام: اسفندیار
نام خانوادگی: فیروزکوهی
مدرک تحصیلی: لیسانس تاریخ

 

مساحت کل ساختمان آزمایشگاه ۹۱/۶۰۹۷ متر مربع
مساحت کل کارگاه اتومکانیک و تاسیسات ۶/۱۰۱۷ متر مربع
مساحت کل کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری و ورق کاری ۴۶۵ متر مربع
مساحت کل کارگاه برق ۵۰۰ متر مربع
تعداد کل آزمایشگاهها و کارگاهها 80 عدد

لیست همکاران شاغل در آزمایشگاه ها/کارگاه ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

1

اسفندیار فیروزکوهی

رئیس اداره امورآزمایشگاه ها و کارگاه ها

01134445600

2

سید مرتضی موسوی

کارشناس آز- مکانیک/ فیزیک/ نانو/ صنایع غذایی

34445614

3

مجید خالقی

کارشناس سایت کامپیوتر/برق قدرت/ کارشناس آز- کامپیوتر (فنی)

34442641- 34445631

4

رعنا برادران

کارشناس آز-گروه  برق الکترونیک

34445604

5

فرنیا آملی

کارشناس آز-پرستاری/ مامایی/ علوم آزمایشگاهی / شیمی/ زیست شناسی

34445617

6

سید جلیل شجاعی

کارشناس کارگاه ماشین ابزار/جوشکاری و ورقکاری/اتومکانیک

34445643

7

سارا محمد نژاد

کارشناس آز-  پزشکی( دانشکده پزشکی )

34445519

8

محبوبه رضایی

کارشناس آز-  پرستاری ( دانشکده پزشکی )

34445513

9

دکتر یاسر رستمیان

مسئول علمی آزمایشگاه نانو تکنولوژی و مواد پیشرفته

 

10

دکتر صادق سلمانپور

مسئول علمی آزمایشگاه شیمی

 

11

دکتر مجتبی نبیلی

مسئول علمی آزمایشگاه گروه پرستاری و مامایی

 

12

دکتر لیلا نجفیان

مسئول علمی آزمایشگاه صنایع غذایی

 

13

دکتر توحید نوری

مسئول علمی آزمایشگاه برق  و آز - پژوهشی مهندسی برق

 

14

دکتر مرتضی عباسی

مسئول علمی آزمایشگاه ها و کارگاه های مکانیک

 

15

دکتر محمد محمدزاده

مسئول علمی آزمایشگاه کامپیوتر

 

 
 


ردیف نام آزمایشگاه
1 آزمایشگاه مکانیک سیالات
2 سایت کامپیوتربرادران
3 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
4 آزمایشگاه مبانی برق
5 آزمایشگاه ماشین الکتریکیDC
6 آز-ماشین الکتریکیAC
7 آزمایشگاه فشار قوی AC
8 آز مایشگاه فشار قوی ایمپالس
9 آزمایشگاه فشار قوی DC
10 آزمایشگاه کنترل کننده صنعتی
11 آزمایشگاه فیزیک مدرن
12 آزمایشگاه کامپیوتر 1
13 آزمایشگاه ترمودینامیک
14 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
15 آزمایشگاه مقاومت مصالح
16 آزمایشگاه انتقال حرارت
17 آزمایشگاه روانشناسی بالینی
18 آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری کامپیوتر
19 آزمایشگاه ریزپردازنده
20 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
21 آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
22 آزمایشگاه فیزیک 1
23 آزمایشگاه فیزیک 2
24 آزمایشگاه فیزیک 3
25 آزمایشگاه فیزیک حرارت
26 آزمایشگاه اپتیک
27 سایت کامپیوتر خواهران
28 سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک
29 آزمایشگاه کامپیوتر 2
30 آزمایشگاه کامپیوتر 3
31 آزمایشگاه کامپیوتر 4
32 آزمایشگاه کامپیوتر 5
33 آزمایشگاه کامپیوتر 6
34 آزمایشگاه تحقیقاتی نانو تکنولوژی
35 آزمایشگاه حیوانات
36 آزمایشگاه انگل شناسی
37 آزمایشگاه بیماریهای گیاهی
38 آزمایشگاه میکروب شناسی
39 آزمایشگاه خاک شناسی
40 آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی
41 آزمایشگاه جانورشناسی
42 آزمایشگاه زمین شناسی
43 آزمایشگاه سنگ شناسی
44 آزمایشگاه حشره شناسی
45 آزمایشگاه شیمی
46 آزمایشگاه بیوشیمی
47 آزمایشگاه فیزیولوژی
48 آزمایشگاه قارچ شناسی
49 آزمایشگاه آسیب شناسی-بافت شناسی پزشکی
50 آزمایشگاه انگل شناسی- قارچ شناسی پزشکی
51 آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی
52 آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی
53 آزمایشگاه فیزیولوژی پزشکی
54 آزمایشگاه فارماکولوژی پزشکی
55 آزمایشگاه آناتومی و تشریح پزشکی
56 ازمایشگاه پژوهشی مهندسی برق
57 آزمایشگاه پژوهشی کامپیوتر
58 آزمایشگاه صنایع غذائی
59 آزمایشگاه قلب و عروق
60 آزمایشگاه زنان و ارو لوژی
61 آزمایشگاه جراحی و ارتوپدی
62 آزمایشگاه چشم و گوش
63 آزمایشگاه سمعی و بصری
64 آزمایشگاه کودکان و نوزادان
65 پراتیک پرستاری و مامایی
66 اتاق مولاژ پزشکی
 
 

 

 

ردیف

نام کارگاه

1

کارگاه برق

2

کارگاه تابلو

3

کارگاه سرکابل مفصل وعیب یابی

4

کارگاه تجهیزات پست

5

کارگاه ترانس

6

کارگاه توزیع هوایی

7

کارگاه اتومکانیک

8

کارگاه ماشین ابزار

9

کارگاه CNC

10

کارگاه جوشکاری و ورق کاری

11

کارگاه نقشه کشي 1

12

کارگاه نقشه کشی 2

13

کارگاه نقشه کشی 3

14

کارگاه نقشه کشی 4

 


لیست خدمات آزمایشگاهی (واحد ساری)
ردیف نام دستگاه نوع خدمت توضیحات
1 ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا 0/001 گرم  
2 ترازوی حساس ترازوی دقیق بالاتر از 0/001 گرم  
3 آون آون معمولی  
4 آون خلاء آون خلاء  
5 شیکر لرزان شیکر الک خشک جهت یک کیلوگرم  
6 دستگاه یونیورسال آزمون کشش تا 15 تن با سرعت بیشتر از 2میلی متر بر دقیقه  
7 دستگاه یونیورسال آزمون کشش تا 15 تن با سرعت کمتر از 2 میلی متر بر دقیقه  
8 دستگاه یونیورسال آزمون فشار  
9 دستگاه یونیورسال آزمون خمش  
10 دستگاه یونیورسال آزمون پارگی  
11 دستگاه یونیورسال آزمون رهایش  
12 دستگاه یونیورسال آزمون خزش  
13 دستگاه یونیورسال آزمون تست تکراری  
14 دستگاه ضربه آیزود آزمون ضربه  
15 دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی آنالیز حرارتی (500 درجه سلیسیوس )  
16 دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی حالت تماسی AFM  
17 دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی حالت غیر تماسی AFM  
18 میکروسکوپ میکروسکوپ نوری  
19 اتوکلاو اتوکلاو  
20 طیف سنج مرئی فرابنفش اسپکتروفتومتر تک پرتویی با قدرت تفکیک بالا  
21 سانتریفیوژ سانتریفیوژتا دور 15000  
22 اسپکتروفتومتر اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون (هر عدد)  
23 سانتریفیوژ سانتریفیوژ تا دور 30000  
24 کوره تونلی کوره تیوپی اتمسفریک تا دمای 600  
25 کوره الکتریکی کوره الکتریکی تا600 درجه  
26 ترازوی دیجیتال ترازوی دقیق تا 0/001 گرم  
27 اندازه‌گیر pH pH  
28 میکروسکوپ نوری عکسبرداری یا فیلمبرداری  
29 میکروسکوپ نور قطبیده شده عکسبرداری یا فیلمبرداری  
30 هدایت سنج اندازه گیری هدایت الکتریکی  
31 پلاریمتر چرخش نوری پلاریمتری  
32 رفراکتومتر اندازه گیری ضریب شکست  
33 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR  
34 سنجش قلیائیت روغن تی بی ان  
35 پی کی یو پی کی یو  
36 تردمیل جوندگان تردمیل جوندگان  
37 استخر شنای موش به همراه خشک کن استخر شنای موش به همراه خشک کن  
38 پکیج حرفه ای ارتعاش سنج آنالیزر ارتعاشات چند کاناله