لیست پایان نامه ها

لیست پایان نامه ها

 

 

مجموعه حاضر فهرست ۲۳۵۱ پایان نامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و فنی و مهندسی و همچنین طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تا پایان آبان ۱۳۹۰ می باشد .
این پایان نامه ها به تفکیک گروه های آموزشی مرتب شده اند و جهت سهولت استفاده، پایان نامه های هرگروه نیز به ترتیب  اساتید راهنما در فهرست گنجانده شده اند، لذا تمامی پایان نامه ها ی هر یک از اساتید راهنما در گروه های آموزشی در کنار هم قرار گرفته اند.
بنابر این دانشجویان و پژوهشگران محترم علاوه بر جستجوی پایان نامه ها از طریق رایانه های موجود در بخش اطلاع رسانی ،  با استفاده از این فهرست نیز می توانند محل قرار گرفتن منابع مورد نظر را شناسایی نمایند.
برای این منظور لازم است جهت بازیابی هر یک از منابع، شماره راهنما را یاد داشت و با مراجعه به مسئول بخش مرجع نسبت به دریا فت پایان نامه اقدام نمایید.
لازم به ذکر است استفاده از منابع مرجع از جمله پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی تنها در بخش مرجع امکان پذیر بوده و هرگونه نسخه برداری و امانت این منابع ممنوع می باشد.
منوچهر طاهری / مسئول کتابخانه دانشگاه