حقوقی

حقوقی

 
 
این دفتر انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح دفائیه، پیش نویس قراردادها، تنظیم اظهارنامه ها ، دادخواست حضور دردادگاهها ، محاکم و تعقیب پرونده ها و دعاوی اداری، استخدامی و مسائل مرتبط  با حقوق کار بین کارگر و کارفرما و نظایر آن را بر عهده دارد. 
 


رئيس اداره حقوقی دانشگاه

 
عباس عرب خزائلی

تحصیلات:دکترای فقه و حقوق

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه

شماره تماس : ۳۱۷۵۰۰۸ - ۲۱۳۳۷۳۲

کارشناسان1 -محمد حسن وهاب زاده          مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق خصوصی             تلفن:34445009              ایمیل:mh.vahabzadeh46@yahoo.com


2-حمید عالمیان                      مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق                                  تلفن:34445009


3-اکرم سادات  زمانیان            مدرک تحصیلی: لیسانس تاریخ                                تلفن:34445009
  

 
وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان حقوقی
 
 •  تهیه و تنظیم متن قراردادها، مقاوله نام‌ها، مبایعه نامه‌ها و موافقت نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهارنظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه. 
 • شرکت در کمیسیون‌های مربوط به عقد قراردادهای دانشگاه به منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی.
 •  تهیه گزارش‌های ادواری  موردی از مراحل اجرای قراردادها برای مقام مافوق.
 • گردآوری، نگهداری و به هنگام کردن کلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات حقوقی مرتبط با وظایف دانشگاه آزاد اسلامی.
 •  بررسی و اظهارنظر و ارائه راهنمایی‌های لازم در خصص مفاد آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات پیشنهادی از طرف واحدهای دانشگاهی.
 •  جمع‌آوری و تنظیم‌اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در مراجع صلاحیت‌دار‌وتنظیم‌و ارسال‌اظهارنامه‌های حقوقی.
 •  جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به پرسش‌های به عمل آمده از طرف واحدها و مراجع در زمینه مسائل حقوقی.
 •  جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز.
 •  تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان دادرسی‌های مطروحه در مراجع صالحه.
 •  شرکت در جلسات و محاکم قضایی و اداری، استماع اظهارات و رسیدگی یا اظهارنظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط مورد عمل.
 •  مطالعه قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اتخاذ رویه واحد حقوقی در کلیه سطوح دانشگاهی.
 •  بررسی و اظهارنظر در مورد کلیه مسائل حقوقی از نظر تطبیق تصمیمات مسئولان واحدهای دانشگاهی با قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه راهنمایی‌های لازم به آنان.
 •  طرح دعاوی در محاکم قضائی و پاسخگویی و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت دفاع و تأمین منافع قانونی دانشگاه.
 •  وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات‌اجرائی ثبت یا اجرائی محاکم دادگستری.
 •  طرح دعاوی به نمایندگی از طرف دانشگاه در دادگاه‌ها، مراجع و محاکم قضایی دیگر شهرها به منظور دفاع از منافع قانونی دانشگاه.