روابط عمومي


مدیر روابط عمومی:


مهندس علی جوانمرد      تلفن:   34445787-011
          


alijf175@gmail.com


کارشناس ارتباط با رسانه:


ابراهیم یوسفی              تلفن:  33033729-011           ebrahim.shelimek@Gmail    


آدرس:


ساری-میدان خزر کیلومتر7 دریا مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-ساختمان مرکزی-طبقه پنجم-اداره روابط عمومی
www.iausari.ac.ir
صندوق پستی:194-48164



اهداف، برنامه ها و شرح وظایف اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

مقدمه:

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر صحیح است. به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است. روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم را بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش ها و فنون مختلف و نوین می باشد. نظام فعالیتهای روابط عمومی دانشگاه و ایجاد ساز وكارمناسب و پویایی برای پیگیری امور، نیاز به برنامه ریزی و  نظارت مستمر دارد. از سوی دیگر جایگاه روابط عمومی در هر سازمان برقراری ارتباط موثر، نزدیك و سازنده با تمام بخش ها اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی است كه میتواند با اطلاع رسانی صحیح و به موقع، باعث ارتقاء روابط و حضور موثر در فضای رسانه ای گردد.


 

اهداف:

برقراری ارتباط و تعامل موثر با همكاران بر اساس سیاست ها و اهداف  دانشگاه و استفاده از ابزارهای جدید و شیوه های علمی ارتباطی در همه فعالیت های تعریف شده برای دست یابی به وجوه متنوع افكار عمومی و اطلاع رسانی به موقع و مفید فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به مخاطبان درون و برون سازمانی برای جلب نظر افكار عمومی.


 

شرح وظایف:

-ایجاد ساز وكار مناسب و پویا برای پیگیری امورمربوط به دانشگاه.

-ایجاد ساز و كار مطلوب جهت پاسخگویی مناسب به مراجعین محترم.

-ایجاد هماهنگی بین دانشگاه و رسانه های مرتبط با تاكید بر تشخیص دقیق واقیعات از شبهات.

-انعكاس اخبار دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و....... با روش های نوین و مناسب.

- توسعه ارتباطات رسانه ای و تکریم ارباب رجوع.

- معرفی به موقع توانمندی ها و دستاوردها ی دانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی،پژوهشی و فرهنگی.

 - ارتباط و همکاری مستمر، موثر و هدفمند با رسانه های جمعی اعم از صدا وسیما ، خبرگزاری ها، روزنامه های کثیرالانتشار و سایت های خبری به منظور انعکاس دستاوردها،  اخبار، توانمندی ها و برنامه های دانشگاه در شهرستان، استان وكشور.

– پوشش خبری و تصویری برنامه ها و مراسم های مختلف برگزار شده در دانشگاه.

– تهیه، تولید، جمع آوری اطلاعات، اخبار ، عملکرد و دستاوردهای حوزه های دانشگاه و انعكاس آن ها در رسانه ها شهرستان، استان و كشور.

- برنامه ریزی جهت بهره برداری از  سالن های اجتماعات و  كنفرانس دانشگاه به منظور همكاری در  اجرای برنامه های مربوط به همایش های علمی، جشن های ملی و مذهبی و مناسبت های مختلف فرهنگی و دانشجویی.

- مستند سازی فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه بصورت صوتی و تصویری.

- تهیه بانک اطلاعاتی مخاطبان و ذینفعان ( شامل داوطلبان، دانشجویان، فارغ التحصیلان، کارکنان و اعضای هیات علمی ) جهت اطلاع رسانی به موقع اخبار و اطلاعیه های دانشگاه.

- برقراری ارتباط مستمر و موثر با معاونت ها، مدیران و کارکنان واحد و پاسخگویی به انتظارات آنها از روابط عمومی دانشگاه.

- نظارت بر تولید تیزرها، کلیپ ها و فیلم های تبلیغاتی مرتبط با عملکرد دانشگاه.

- ارتباط و همکاری مستمر، با نهاد ها و ارگان های خارج از دانشگاه جهت بازدید از دانشگاه.

 ارتباط مستمر با  خبرنگاران رسانه های جمعی وگروهی جهت شركت در برنامه ها و مراسم های مختلف دانشگاه.