مدیر کل حوزه ریاست

رئیس دفتر ریاست
 

 

 مسئول دفتر رئیس واحد: حسین رحیمی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته:الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 


شماره تماس مستقیم:     33033713- ۰۱۱

شماره فکس دفتر:        33033715

آدرس دانشگاهی :ساری کیلومتر 7  دریا -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ساختمان مرکزی - طبقه هفتم - حوزه ریاستکارشناسان


مجید شاه محمدی    تلفن:       33033713-011

عباس عباس نژاد    تلفن :       34445000-011

فضل اله عبدی       تلفن:       34445000-011

 

شرح وظائف:


- تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه

- تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مطالب مهم روزانه

- تهیه پیش نویس مکاتبات محرمانه و نامه های ریاست دانشگاه راساً یا با همکاری واحدهای مربوط

- ابلاغ و پیگیری دستورات رئیس واحد به اشخاص و ادارات مربوطه

- راهنمایی مراجعین و انجام درخواست آنان در محدوده مقررات و ضوابط

- ثبت و ضبط سوابق محرمانه و مکاتبات ریاست دانشگاه

- انجام سایر وظایف و امور محوله

 

عهدنامه:

در پیشگاه خداوند با خود عهد می بندم که همه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب رجوع، مردم و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت برآورده نشدن رضایت ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور خود را مقید به اجرای رسالت اصول و منشور زیر دانسته و پایبند باشم.
 

منشور اخلاقی:

- با کمال خوشرویی پذیرای ارباب رجوع بوده و نسبت به انجام کار ایشان تمام توانم را به خدمت گیرم.

- در حفظ آرامش و نظم محل کار، اتاق و میز تحریر خود خواهم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت، ایمان، اعتقاد و خدمت صادقانه است.

- انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظیفه خود دانسته و کار ارباب رجوع را در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به ضوابط اجابت می نمایم.

- از نارضایتی ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر نگشته و با فروتنی و خونسردی در جهت آرامش ایشان کوشا باشم.

- مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع توجه کرده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار البته بر اساس مقررات استفاده می کنم.

- خود را مکلف نمایم تا نسبت به امور دانشگاه اشراف پیدا نموده و با علم و آگاهی ارباب رجوع را جهت رفع مشکل به معاونتهای مربوطه هدایت نمایم.


 


هیچ عبادتی بهتر از خدمت به خلق نیست

تکریم ارباب رجوع سرلوحه شرح وظایف ماست