آرشیو اخبار
اطلاعیه آیین نامه انتخاب دانشجويان نمونه
1397/10/02
اطلاعیه آیین نامه انتخاب دانشجويان نمونه
اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی
1397/03/07
اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی
اطلاعیه آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم سال 97-96
1396/11/16
بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان برای نیمسال دوم سال 97-96تا ساعت 24 روز جمعه 20بهمن می باشد.
اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96
1396/09/14
اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96
زمانهای فعالیت دفتر مشاوره واحد ساری
1396/09/27
زمانهای فعالیت دفتر مشاوره واحد ساری
انتخاب پژوهشگر سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی
1396/09/01
انتخاب پژوهشگر سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی
نگهداری و بهره برداری مجموعه استخر و سالن ورزشی
1396/07/22
نگهداری و بهره برداری مجموعه استخر و سالن ورزشی
اطلاعیه وام شهريه صندوق رفاه دانشگاه- نیمسال اول۹۲
1392/02/14
فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی
1396/06/14
فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 96 ـ 95
1395/10/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمایش ردیف های شماره  1  تا 10  تعداد کل صفحات:  11