سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد تأسیس مدارس سما در کشورهای همسایه/تدوین برنامه هفت ساله با رویکرد آموزش های مهارتی


1396/11/08

سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سازمان سما در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و آذربایجان مدرسه تأسیس می کند.

دکتر علیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه و سرپرست سازمان سما در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی ، آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی را از جمله موارد توصیه ای مقام معظم رهبری و از سیاست های کلی علم و فناوری کشور عنوان کرد و گفت: اهتمام جدی به این موضوع سبب می شود تعداد نیروهای تحصیلکرده بیکار در جامعه کاهش یابد و نیروهای جوان به سمت حرفه آموزی سوق پیدا کنند.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته دنیا هر دانش آموز یک مهارت را یاد می گیرد که با استفاده از آن مهارت به راحتی جایگاه خود را از لحاظ اشتغال پیدا می کند.

سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه براساس تحقیقات صورت گرفته ایدئولوژی، فرهنگ و اشتغال به ترتیب هویت دانش آموزان را شکل می دهد، اظهار داشت: اگر دانش آموزان مهارتی را فرا بگیرند، آمادگی برای حضور در بازار کار، ازدواج و امید به آینده در آنها افزایش می یابد.

دکتر منظری توکلی با اشاره به اینکه در حال حاضر خروجی دانشگاه ها بیشتر افرادی هستند که به لحاظ نظری دارای اطلاعات خوبی هستند، اما به لحاظ عملی وضعیت چندان مطلوبی ندارند، گفت: به همین منظور برنامه ای در مدارس، هنرستان ها و آموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی داریم تا دانش آموزان در کنار یادگیری مباحث تئوری یک مهارت و حرفه ای را به طور کامل آموزش ببینند تا بتوانند سریعاً وارد بازار کار شوند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی تمرکز و توجه جدی بر آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی است، خاطر نشان کرد: قرار است برنامه هفت ساله سازمان سما (از سال 1397 تا 1404) با این رویکرد تنظیم و تدوین شود.

دکتر منظری توکلی به بندهای 4 و15 ماده 3 اساسنامه سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تأسیس مدارس سما در خارج از کشور اشاره و تصریح کرد: بر این اساس سازمان سما در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و آذربایجان مدرسه تأسیس می کند.

سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در تأسیس مدارس در کشورهای همسایه علاوه بر درآمدسازی به فکر فرهنگ سازی نیز هستیم.

وی مهمترین مسأله در مدارس سما را فرهنگ سازی و تمدن سازی دانست و افزود: علم و تهذیب به منظره دو بال است که نبود هر کدام از آنها امکان پرواز و پیشرفت را میسر نمی سازد و به گفته امام راحل اگر تهذیب نباشد، علم، انسان را به جایی نخواهد رساند.

دکتر منظری توکلی پرورش مکارم اخلاق و ارتقاء ارزشهای اسلامی و انسانی در دانش آموزان و آموزش فنی وحرفه ای و مهارتی را از مهم ترین رسالت سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

اشتراک گذاری