عضو هیات علمی واحد ساری به مرتبه دانشیاری با دریافت یک پایه تشویقی ارتقاء یافت


1397/08/21

دکتررضا عرب عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی- ریاضی محض –آنالیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت..

به گزارش روایط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری با صدور حکمی از سوی دکتر محمد مهدی طهرانچی ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، مرتبه علمی دکتر رضا عرب استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی ریاضی محض -آنالیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به مرتبه دانشیاری با دریافت یک پایه تشویقی ارتقا یافت.
در حکم طهرانچی آمده است: باتوجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد ساری در خصوص ارتقای مرتبه علمی آقای رضا عرب به دانشیاری، موضوع در یکصدوبیست وچهارمین نشت هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
طهرانچی ضمن تبریک به آقای رضا عرب درحکم خود آورده است: به موجب این حکم از تاریخ 23 مرداد ماه 1397 به مرتبه دانشیاری گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می‌یابید.
در پایان این حکم آمده است: امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشا خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.
دکتر رضا عرب ازسال 1378 عضو هیات علمی واحد ساری می باشد و حاصل تلاش‌‏های پژوهشی این عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تالیف 3 جلدکتاب .انتشار بیش از 30 مقاله معتبر  ISI و علمی و پژوهشی، بیش از 14  مقاله در  همایش  علمی برجسته ملی و بین المللی است.
داوری مجلات علمی و پژوهشی معتبر، مجری و همکاری در بیش از 6 طرح پژوهشی درون دانشگاهی از دیگر موفقیت ها و دستاوردهای این عضو هیات علمی است.

اشتراک گذاری