اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96


1396/09/14

اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96

دانشجویان محترم نسبت به دریافت فرم های وام شهریه به اطلاعیه ذیل توجه فرمایند.

بند1: دانشجویان محترم جهت درخواست وام ابتداء به جدول مربوط به مبالغ وام شهریه دانشجوی و شرایط بازپرداخت آن مراجعه و نسبت به درخواست فرم وام مربوطه اقدام نمایند.

بند2: شرایط دریافت وام دانشجویان مقطع کارشناسی( غیر از گروه پزشکی) از ترم 2 الی4 الزاما فرمهای وام حین تحصیل، و از ترم 5 به بعد می توانند وام بلند مدت دریافت نمایند.

بند3: شرایط دریافت وام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته برای ترم 2 وام حین تحصیل و برای ترم های 3و4 وام بلند مدت(وزارت علوم یا منابع داخلی می توانند دریافت نمایند. ضمنآ یادآور می شود برای دریافت وام حین تحصیل برای ترم 3 بلامانع می باشد.

بند4: شرایط دریافت وام دانشجویان مقطع دکتری از ترم 2 الی4 الزامآ وام حین تحصیل و از ترم 5 به بعد وام بلند مدت  می توانند استفاده نمایند. ضمنآ یادآور می شود برای دریافت وام حین تحصیل برای ترمهای 5 و6  بلا مانع می باشد.

بند5: شرایط دریافت وام دانشجویان گروه پزشکی از ترم 2 الی ترم 9 الزامآ فرم وام حین تحصیل و از ترم 10 به بعد وام بلند مدت منابع داخلی دریافت نمایند.

بند6:دانشجویانی که برای نخستین بار برای دریافت وام شهریه اقدام می نمایند بایستی فرم تعهدنامه را دریافت و تکمیل نمایند. آن دسته از دانشجویانی که بومی می باشند به همراه ضامن به اداره صندوق رفاه واحد ساری ، در غیر اینصورت  (غیر بومی ) به نزدیکترین صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه ازاد محل سکونت خود نسبت به تایید امضاء ضامن مراجعه نمایند.

بند7: دانشجویانی که قصد دریافت وام وزارت علوم را دارند بایستی فرم وام مربوطه را پس از دانلود به یکی از دفترخانه رسمی سرتاسر کشور نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

بند8: لازم به ذکر است پرداخت وام منوط به ارائه کلیه مدارک تا تاریخ  15/05/1396 برای نیمسال اول و برای نیمسال دوم20/10/96 بوده در غیر اینصورت صندوق رفاه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت وام به مدارک ناقص و یا بعد از زمان مشخص شده نخواهد داشت.

اداره صندوق رفاه دانشجویان واحدساریفرمهای وام وزارت علوم

 

فرمهای وام دانشگاه

                                                  

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در تاریخ مذکور، هیچ تقاضایی برای نیمسال بعد قابل بررسی نخواهد بود.

* تـوجّـه *

دانشجویانی که در ترم قبل متقاضی دریافت وام بوده و از این تسهیلات بهره مند شده اند، برای ترمهای بعدی حتماً می­بایست با مراجعه به سایت دانشگاه مجدداً فرم دریافت نمایند.

به عبارت دیگر، یک بار درخواست به منزله دریافت وام برای تمامی ترمها نمی باشد.


 

اشتراک گذاری