اطلاعیه وام شهريه صندوق رفاه دانشگاه- نیمسال اول۹۲


1392/02/14

 

 

اطلاعیه وام شهريه صندوق رفاه دانشگاه- نیمسال اول۹۲ تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴

(( لطفاً پس از مطالعه دقيق اطلاعيه ودرصورت دارابودن شرايط ومدارك به صندوق رفاه مراجعه نمائيد))

 

انواع وام شهريه

۱- وام شهریه میان مدت با بازپرداخت حين تحصیل (حداکثر۲۴ماهه اولين قسط مهر ۹۲) با کارمزد۲/۵ درصد (بامعرفی ضامن رسمی )

۲– وام شهریه بلندمدت- منابع داخلي با بازپرداخت بلافاصله بعد ازاتمام تحصیل(آخرین امتحان يا دفاعیه)اقساط حداکثر ۲۰ ماهه –کارمزد۲/۵درصد ( // // )
۳– وام شهریه بلندمدت- منابع وزارت علوم با بازپرداخت ۹ماه بعد از اتمام تحصيل (آخرين امتحان يا دفاعيه) اقساط ۳۶ الي ۶۰ماهه با كارمزد ۴% ( // // )

توجه: امضاي فرم تسويه حساب دانشجويان داراي وامهاي بلند مدت بعدازواريز قسمتي از وام و صدور دفترچه اقساط و يا تسويه يكجاي وام خواهد بود.
مبلغ وام : مبلغ وام جهت يك ترم حداقل ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و حداكثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بوده كه مبلغ دقيق آن براي هر دانشجو پس ازبررسي وضعيت مالي/تحصيلي/و ميزان شهريه دانشجو در كميته وام مشخص مي گردد.

سنوات تحصيلي مجاز و دفعات بهره مندي – دانشجويان كارداني – كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر تا ترم ۴ و حداكثر۳ مرحله-دانشجويان كارشناسي پيوسته تا ترم ۸ و حداكثر۶ مرحله - دانشجويان دكتري تخصصي ناپيوسته تا ترم ۸ و حداكثر ۶ مرحله و دانشجويان دكتري حرفه اي تا ترم ۱۲و حداكثر۸ مرحله مي توانند در صورت داشتن شرايط و وجود اعتبار از وام هاي شهريه بهره مند گردند
تبصره: دانشجويانيكه براي اولين بارمتقاضي بهره مندي از تسهيلات صندوق رفاه (وام شهريه) باشند اولويت آنان درصورت دارابودن كليه شرايط ، اعطاي وام شهريه ميان مدت با بازپرداخت حین تحصیل خواهد بودضمناً به دانشجويان ترم اول وام تعلق نمي گيرد.

 

مهلت ارائه درخواست اوليه: از تاريخ درج اطلاعيه لغايت حداکثر تاريخ ۱۳۹۲/۲/۳۱

 

شرايط لازم جهت دریافت وام شهريه

۱ - رعايت شئون دانشجوئي و مقررات انضباطي که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می شود.

۲ نداشتن بدهی شهريه گذشته به امور مالي و واريز بموقع اقساط وام هاي قبلي مطابق سررسيد هاي اعلام شده

۳-نداشتن مشروطی (دانشجویان ترم ۳ به بالا چنانچه فقط براي يک ترم مشروط شده باشند در صورت ارائه مستندات موجه و مورد قبول کميته تصويب کننده وام ، ميتوانند از تسهيلات استفاده نمايند) تبصره : ايثارگران وفرزندانشان در شرايط مساوي از اولويت برخوردار مي باشند

 

مدارک عمومي جهت كليه وام هاي شهريه

۱- ارائه فتوکپی شناسنامه وکارت ملی دانشجو و ضامن به همراه اصل آن (از صفحه توضيحات شناسنامه نيز درصورت درج مطلب کپي ارائه شود)
۲- فتوكپي حكم كار گزيني و آخرين فيش حقوقي سال ۱۳۹۲ ضامن (ضامن بايد كارمند رسمي باحداقل۳ سال سابقه کاربوده که درحکم قید شده باشد)

 

مدارک خاص جهت وام شهريه بلند مدت منابع وزارت علوم

۱- دریافت برگ درخواست وام شهریه وفرم مشخصات دانشجو (۲برگ مجزا) از صندوق رفاه توسط دانشجووتكميل آن 
۲- دریافت فرم نمونه تعهد نامه محضری و مراجعه دانشجو به همراه ضامن به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور جهت تنظیم تعهد نامه و درنهایت تحویل اصل تعهدنامه تنظیمی به صندوق رفاه ضمناًضامن معرفي شده بايد توان ارائه گواهي كسر از حقوق را نيز دارا باشد.

 

مدارک خاص جهت وام شهريه ميان مدت و بلند مدت منابع داخلي

۱- تکميل پرسشنامه وفرم تعهد نامه توسط دانشجو و امضاء آن درحضور مسئول صندوق رفاه (فرمها توسط صندوق رفاه ارائه مي گردد)

۲- يك فقره چک بانکی معتبر به ارزش ۱۲۰درصد مبلغ وام ، صادر شده توسط ضامن

۳- درصورتيكه وام درخواستي بلند مدت منابع داخلي باشد نيازبه گواهي كسراز حقوق ضامن جهت ارائه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري مي باشد.(حضور ضامن در محل صندوق رفاه جهت تكميل فرم تعهدنامه بازپرداخت اقساط و صدور وتحويل چك تضمين الزامي مي باشد)
توجه: درصورتيکه ضامن در شهر دیگری ساکن بوده وحضورش در محل صندوق رفاه واحد ساری میسر نباشد با هماهنگی مسئول صندوق رفاه واحد ساري مي تواند به نزديکترين واحد دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت خود مراجعه ودر حضور مسئول صندوق رفاه آن واحد با مد نظر داشتن موارد قید شده نسبت به تکمیل وامضاء فرمها ونیز تایید مدارک اقدام نماید.


حوزه معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاداسلامي واحد ساري
صندوق رفاه دانشجوئی

 

 

 

اشتراک گذاری