پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی


1394/11/21

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز می رساند " پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی " توسط شبکه ملی پژوهش و فن آوری گیاهان دارویی با همکاری سازمانها و موسسات مرتبط در روزهای 29 و30 اردیبهشت ماه سال 1395در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز می رساند " پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی " توسط شبکه ملی پژوهش و فن آوری گیاهان دارویی با همکاری سازمانها و موسسات مرتبط در روزهای 29 و30 اردیبهشت ماه سال 1395در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاع بیشتر به نشانی www.ncmp2016.com مراجعه نمایند.

معاونت پژوهشی وفن آوری اطلاعات 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اشتراک گذاری