برگزاری کارگاه امر به معروف و نهی از منکر ویژه استادان دانشکده علوم پزشکی


1396/05/29

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی گروه پزشکی می رساند معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد ساری با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و دبیرخانه هم اندیشی اساتید یک دوره کارگاه  "احیا امر به معروف ونهی از منکر" را برگزار نماید.

زمان برگزاری:

روز سه شنبه 96/06/07 ساعت  13-12 دانشکده پزشکی 

اشتراک گذاری