اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


1396/05/11

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه درنیمسال اول تحصیلی 97-96 میرساند ، فرم مربوطه ذیل را تکمیل و به آدرس الکترونیکی khabgah@iausari.ac.ir  ارسال نمایند تا پس از بررسی درخواست در امور خوابگاهها به واجدین شرایط پاسخ داده شود . لازم به ذکر است که واریز شهریه توسط دانشجو منوط به پاسخ امور خوابگاه به درخواست متقاضی می باشد . مهلت ارسال درخواست از تاریخ 14/5/96  لغایت 27/6/96 می باشد و به درخواست های بعد از این تاریخ پاسخ داده نخواهد شد . ضمناً خوابگاه از پذیرش دانشجو با شرایط ذیل معذور است.

  1. دانشجویان بومی شهرهای بابل ، قائمشهر ، بهشهر ، نکا ، جویبار
  2. دانشجویان کارشناسی ورودی سال 92 و ماقبل آن که تاکنون 8 ترم از خوابگاه استفاده نمودند و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی 94 و ماقبل آن که تاکنون 3 ترم از خوابگاه استفاده نمودند .

   یادآوری:

1 _ روش ثبت نام فوق مربوط به دانشجویان قدیم می باشد و دانشجویان ورودی جدید باید در زمان ثبت نام در دانشگاه به همراه یکی از والدین حضوراً به امورخوابگاه مراجعه نمایند.

 

دریافت فرم ثبت نام خوابگاه

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اشتراک گذاری