قابل توجه کلیه کاربران ایمیل دانشگاهی


1396/02/24

باتوجه به پاره ای از تغییرات در سرویس ایمیل دانشگاه دسترسی به ایمیل از تاریخ 96/2/25 لغایت 96/3/5 امکان پذیر نبوده و غیرفعال می باشد.

ضروری است جهت اطمینان از حفظ محتوای صندوق پستی خود نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل ها اقدام نمائید.

بدیهی است در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان و پس از انقضای مهلت مقرر این واحد مسئولیتی در قبال اختلالات احتمالی نخواهد داشت. جهت آشنایی با نحوه چگونگی تهیه پشتیبان به کمک نرم افزار Outlook به لینک راهنما مراجعه نمائید.

اشتراک گذاری