اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی


1397/03/07

اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، از مورخ 1397/03/20 لغایت 1397/04/15 می باشد.( روند ثبت درخواست خود را به روز آخر موکول نفرمایید.)

دانشجویان متقاضی باید به سامانه نقل و انتقالات به نشانی زیر مراجعه کنند:


https://www.monada.iau.ir

 


اشتراک گذاری