پنجمین کنفرانس بین المللی ایتک


1394/10/10

پنجمین کنفرانس بین المللی ایتک برگزار می شود.


با توجه به اقبال عظیم دانشگاهها، دولت، محققان و دانشجویان برجسته در زمینه مهندسی انرژی و بر اساس نتایج موتور جستجوی گوگل کنفرانس برتر انرژی در ایران شناخته میشود.

امسال در پنجمین همایش، با همکاری سازمان همکاریهای منطقه ای اکو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اقبال بین المللی با حضور چهره های جهانی در پنلها و شرکتهای انرژی در نمایشگاه بیشتر شده است. محل برگزاری کنفرانس به سالن همایشهای صدا و سیما منتقل شده و تاریخ برگزاری 28 و 29 دیماه در نظر گرفته شده است.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس www.Etec.ir مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری