تیم طناب کشی بانوان واحد ساری برای دومین سال متوالی قهرمان شد


1397/02/24

تیم طناب کشی بانوان در مسابقات کارکنان و اعضای هیات علمی استان برای دومین سال متوالی به مقام قهرمانی رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مسابقات ورزشی طناب کشی و دارت کارکنان و اعضای هیات علمی بانوان که به میزبانی واحد نور برگزار شد تیم طناب کشی خواهران واحد ساری به مقام اول  و تیم دارت خواهران واحد ساری به مقام سومی این مسابقات دست یافت.
تیم طناب کشی بانوان ساری را، خانم ها نظریان، درویش ترابی، یزدان پناه، زارع و صمدی و اعضای تیم دارت بانوان را نیز  خانم ها صفایی، موسوی، تقوی ، شعبانی و حسینی همراهی می کردند.

اشتراک گذاری