گزارش تصویری از تبریک سال جدید در جوار شهدای گمنام دانشگاه با حضور رییس و اعضای هیات علمی و کارکنان محترم


1400/01/14

گزارش تصویری از تبریک سال جدید در جوار شهدای گمنام دانشگاه با حضور رییس و اعضای هیات علمی و کارکنان محترم

اشتراک گذاری