اطلاعیه آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم سال 97-96


1396/11/16

بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان برای نیمسال دوم سال 97-96تا ساعت 24 روز جمعه 20بهمن می باشد.


دانشجویان گرامی

بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان برای نیمسال دوم سال 97-96تا ساعت 24 روز جمعه 20بهمن می باشد و کلیه فرایند های انتخاب واحد بعد از تاریخ مذکور توسط سازمان مرکزی مسدود خواهد شد و واحد ها قادر به انجام انتخاب واحد نخواهند بود .لذا کلیه دانشجویان قبل از پایان مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. 

اشتراک گذاری