اطلاعيه آموزشي ثبت نام ورودي هاي جديد دكتري تخصصي نيمسال اول 99-98


1398/06/11

اطلاعيه آموزشي ثبت نام ورودي هاي جديد دكتري تخصصي نيمسال اول 99-98

پذيرفته شده گرامي ضمن تبريك بمناسبت پذيرش در مقطع تحصيلي دكتري، جهت ثبت نام در تاريخ هاي 11 و 12 شهريور 98 به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري مراجعه نماييد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و فرمهاي مربوطه فایل ذیل را دريافت نمائيد.

 
 

دريافت فرم ها
 

اشتراک گذاری