رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد؛ تقویت بنیه آموزشی و ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی؛ مهم‌ترین هدف دانشگاه آزاد اسلامی


1398/06/04

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تقویت بنیه آموزشی و ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی مهم‌ترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی است و باید برای تعالی و شکوفایی دانشجویان تلاش کنیم.

به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بابک نگاهداری در بیستمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران که صبح امروز در واحد ساری برگزار شد، گفت: ارتباط مستقیم منابع درآمدزایی با مصارف هزینه‌هایی که ماحصل آن خود‌گردان بخش‌های مختلف دانشگاه خواهد بود، رویکرد اصلی حاکم بر بودجه‌ریزی عملیاتی دوره جدید دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی بر لزوم رعایت ردیف‌های بودجه تأکید کرد و افزود: واحدهای دانشگاهی بر مبنای چارچوب مشخص شده؛ بنابراین باید براساس ردیف‌های بودجه تعیین شده هزینه کنند.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به طرح خودگردانی در بخش‌های مختلف دانشگاه، واحدهای دانشگاهی باید در بحث درآمدزایی با یک برنامه‌ریزی و سازماندهی کارآمد نسبت به درآمد غیر‌شهریه‌ای اقدام کنند.

نگاهداری با بیان اینکه استان مازندران دارای ظرفیت خوب و بسیار مطلوبی است، گفت: دانشگاهیان با هم‌افزایی و همفکری نسبت به درآمد و فعال‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز رشد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه توجه به دانش و پژوهش در دانشگاه یک اصل است، یادآور شد: تقویت بنیه آموزشی و ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی است و باید برای تعالی و شکوفایی دانشجویان تلاش کنیم.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، نقش رؤسای واحد‌های دانشگاهی در بحث سرمایه‌گذاری و مباحث بودجه را مهم خواند و توضیح داد: یکی از مبنای اصلی و کلیدی‌ترین شاخصه‌های ارزیابی رؤسای واحدهای دانشگاهی مبتنی بر شاخصه بودجه و سرمایه است و در اینباره تراز مالی هیچ دانشگاهی نباید منفی باشد.

اشتراک گذاری