اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


1398/05/14

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

به اطلاع دانشجویان واحد ساری می رساندفایل مربوط به دستورالعمل  و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال  اول ۹۹-۹۸  در دسترس می باشد. لذا مطالعه ی دقیق این  اطلاعیه و رعایت مفاد آن الزامی است .


دريافت فايل دستورالعمل و زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 99-98 

اشتراک گذاری