در قالب امضای تفاهم نامه ای صورت می گیرد توسعه راهبردی آموزش پزشکی با رویکرد علوم میان رشته ای در دانشگاه آزاد اسلامی


1396/11/10

تفاهم نامه ای بین معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور توسعه راهبردی آموزش پزشکی با رویکرد ویژه به علوم میان رشته ای و با هدف بسترسازی برای افزایش سرعت تبدیل علم به تکنولوژی و ایجاد فناوری های نوین در راستای اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی اقدام به ایجاد علوم بین رشته ای در حوزه سلامت کرده است و تفاهم نامه ای بین معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منعقد شد.

محورهای همکاری در این تفاهم نامه در سه بخش پژوهشی، آموزشی و توسعه منابع در زمینه پایان نامه ها/ رساله های دانشجویی، ارتباط با صنعت و مراکز رشد، آموزش ها و کارگاه ها، توسعه منابع عمرانی و توسعه خدمات سلامت است.

از موضوعات تفاهم نامه مذکور می توان به گسترش ارتباطات علمی، هم افزایی و همفکری، تبادل دانش و ارائه تجربیات در قالب همکاری های آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه فناوری ها در حیطه سلامت، استفاده از نیروی انسانی، ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی و پژوهشی، فناوری ها و تجهیزات یکدیگر با هدف برطرف کردن نیازهای متقابل و توسعه کسب و کار دانش بنیان حوزه سلامت، تشریک مساعی به جهت تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه های مورد توافق در حیطه سلامت اشاره کرد.

همچنین برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف با هدف تولید و انتقال دانش و فناوری حوزه سلامت به صورت مشترک در سطوح ملی و بین المللی ، استفاده از منابع علمی موجود در هر دو دانشگاه مانند کتابخانه، پایگاه های علمی و آزمایشگاه ها و ... با هدف گسترش تحقیقات حوزه سلامت، تبادل اطلاعات علمی و استفاده از توانمندی های بالقوه طرفین برای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در حوزه سلامت، اولویت بخشیدن به ارایه امکانات پژوهشی و آموزشی به اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان طرفین با رویکرد سلامت محور از موضوعات دیگر این تفاهم نامه است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در همکاری بین علوم و سلامت واحد منتخب شد و از این پس رشته های موجود در این واحد، پروژه ها و پایان نامه های خود را در حیطه سلامت گذرانده و با اساتید گروه پزشکی ارتباط گسترده ای خواهند داشت.

این تفاهم نامه به امضای دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر سیدعلی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی و دکتر پروین داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب رسید.

همچنین مدت زمان اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت پنج سال تعیین شد که تمدید آن با توافق طرفین تفاهم نامه امکان پذیر است.

اشتراک گذاری